Wednesday, 24 August 2016

5 soundtracků, které zvládnu poslouchat hodiny

Tentokrát přicházím s trošku jiným stylem článku, který mě napadlo napsat v sobotu večer po zhlédnutí filmu Rivalové.

This time I come with a slightly different article that I decided to write on Saturday night after watching the movie Rush.Když jsem se dívala na Rivalové a při posledním šíleně napínavém závodě zněla ta nejlepší hudba jakou jsem kdy slyšela, hned mě napadlo, že musím napsat článek na téma soundtracky. Všech těchto pět mám v iPodu a poslouchám je mnohdy víc než klasické písničky.

When I watched the Rush and the last insanely exciting race there were the best music I've ever heard, immediately I occurred to me that I have to write an article on the topic soundtracks. All five of these are in my iPod and listen to them more than the classic songs.


Jak už jsem zmiňovala, tento film jsem sice viděla poprvé tuhle sobotu, ale jeho soundtrack poslouchám pořád dokola. Je prostě skvělý a já smekám klobouk před Hansem Zimmerem, který má hudbu k tomuto filmu na svědomí. A pokud si toto jméno neumíte spojit s žádným jimým filmem, tak tento skladatel je zodpovědný za Gladiátora, Pearl Harbour, Rain Mana, Příběh žraloka, Krále Artuše, Piráty z Karibiku 1 a 4, Sherlocka Holmese 2, Prázdniny a nebo také Šifru mistra Leonarda a Andělé a Démoni.

As I already mentioned, this movie I had seen for the first time this Saturday, but I listen to its soundtrack over and over again. It's just great, and I take my hat off in front of Hans Zimmer, who wrote the music for this film. And if you can not connect his name with any movie, so this composer is responsible for Gladiator, Pearl Harbour, Rain Man, Shark Tale, King Arthur, Pirates of the Caribbean 1 and 4, Sherlock Holmes 2, Vacations or even The Da Vinci Code and Angels and Demons.


Melodie k tomuto snímku je plná citů a když ji slyším, skoro vždycky se mi chce brečet. Jak říkám, skladby nacpanější emocemi jsem snad nikdy neslyšela. Samozřejmě to souvisí s tématem filmu, protože životní příběh Stephena Hawkinga je velice poutavý a smutný. Autorem hudby k tomuto filmu je Jöhann Jöhannsson, který sice skládal hudbu jen k šesti filmům, ale myslím, že tady platí "kvalita převažuje nad kvantitou".

The melody of this film is full of emotion, and when I hear it almost always makes me want to cry. Of course it is related to the theme of the movie, because the life story of Stephen Hawking is very exciting and sad. Author of the music for the film is Jöhann Jöhannsson, who composed the music, only for six movies, but I think that here is true "quality prevails over quantity."


Klasika která mě nikdy neomrzí. A i když se teď natočil Jurský svět, u mě nikdy nebude lepší než původní Jurský park. Hudba Johna Williamse, který složil hudbu k filmům jako je Sám doma, Harry Potter, mé oblíbené Čelisti, Dobrodružství Poseidonu, Star Wars, Superman (1978), E.T., Indiana Jones, Hook a Schindlerův seznam, je prostě božský. Ten člověk má talent, jaký se jen tak nevidí a já bych ho jednou chtěla poznat osobně, protože jeho hudba umí mluvit i beze slov.

Classics that I never get tired about. They although now made Jurassic world, but for me it will never be better than the original Jurassic Park. Music by John Williams, who composed music for films such as Home Alone, Harry Potter, my favorite Jaws, The Poseidon Adventure, Star Wars, Superman (1978), E. T., Indiana Jones, Hook and Schindler's List, is simply divine. The man has talent, which just can not see and I would like one day to get to know him personally because his music can speak without words.


Abych pravdu řekla film Zůstaň se mnou jsem viděla jen jednou a i když je to krásný příběh, jeho hudbu jsem si zamilovala víc než celý snímek. Tentokrát to ale není oficiální soundtrack, který mě zaujal, ale Bachova skladba, kterou hlavní hrdinka cvičí stále dokolo a dokola a kterou naprosto miluju jako samotného skladatele.

To be honest I watched the movie If I Stay only once, and even though it's a beautiful story, his music I fell in love more than the whole film. But this time it is not an official soundtrack that interested me, but Bach's composition, which the heroine practicing over and over and she absolutely love it as the composer himself.


Vezmu to rychle. Film se mi absolutně nelíbil. Byly dva důvody, které mě přiměly se na něj podívat a to zaprvé: hlavní roli hraje Jared Leto ze skupiny 30 seconds to Mars a zadruhé: filmovou hudbu jsem si nehorázně zamilovala a naučila se ji na klavír, takže jsem prostě chtěla vidět co to vlastně hraju. Hudbu k filmu napsal Clint Mansell, který je skladatel, ale také hudebník. A filmy, na kterých se podílel jsou třeba Sahara nebo Černá labuť.

I'll take it quickly. I absolutely did not like this movie. There were two reasons that made me watch it - firstly: the main role played by Jared Leto from 30 Seconds to Mars, and secondly: film music, I'm ridiculously in love and taught it to play the piano, so I just wanted to see what it actually I'm playing. The music was written by Clint Mansell, who is a composer, but also a musician. A film in which he took a part are Sahara or the Black Swan.


A jaké jsou Vaše oblíbené soundtracky?And what are your favourites soundtracks?

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic