Audioteka | Všude kolem černý les: Ruth Ware


Ahoj, dneska přicházím s recenzí na audioknihu od Ruth Ware jménem Všude kolem černý les

Hello, today I come with review on audio book by Ruth Ware named In a dark, dark wood"Byl jednou jeden černočerný les
a v tom černém lese černočerný dům
a v tom černém domě černočerná světnice
a v té černé světnici černočerná truhlice
a v té černé truhlici měli...měli...kostlivce."Jak už jsem zmiňovala u předchozích recenzí na audioknihy, zamilovávám si je čím dál tím více. Ne, že by mi snad dokázaly nahradit knihy obyčejné, to rozhodně ne, ale je to prostě příjemná změna, když nemáte náladu na klasické čtení, nebo na to třeba nevidíte, protože je tma. V posledních dnech chodím do postele docela pozdě, ale nikdy se mi nechce hned složit hlavu na polštář a začít snít. Takže si prostě nandám sluchátka a zaposlouchám se do neobyčejně napínavého příběhu, v tomto případě to byla právě audiokniha Všude kolem černý les.

As I mentioned in previous reviews on audiobooks, I am falling in love more and more with them. Not that they perhaps could replace ordinary books, definitely not, but it's just a nice change when you're not in the mood for a classic reading, or if you do not see because it is dark. In recent days, I go to bed pretty late, but I do not want to sleep immediately. So I just put my headphones on and listen to extremely thrilling story, in this case it was the audiobook In a dark, dark wood.Ruth Ware vyrostla v Lewes, v Sussexu, na jižním pobřeží Anglie. Po ukončení studií na Manchester University se usadila v Paříži a poté se přestěhovala do Severního Londýna. Pracovala jako servírka, prodavačka knih, učitelka angličitiny a tisková mluvčí. Je vdaná a má dvě děti. Všude kolem černý les je jejím prvním thrillerem, který si ihned po svém vydání získal velikou oblibu čtenářů a dostal se mezi nejúspěšnější debuty v tomto žánru. (Zdroj)

Ruth Ware grew up in Lewes, in Sussex, on the south coast of England. After graduating from Manchester University, she settled in Paris and then moved to North London. She worked as a waitress, saleswoman books, English teacher and spokesperson. She is married and has two children. In a dark, dark wood is her first thriller, which immediately after its publication gained great popularity, and got the most successful debuts in this genre.

Jak už název napovídá, nebude to žádný zamilovaný příběh, i když na lásku tam samozřejmě narazíte. Vlastně mi to příjde hodně jako směska Skleněného domu, Na lince je vrah a tvorby Agathy Christie.A to je vlastně přesně ten styl, který mám nejradši. Celou dobu jste jako na jehlách a říkáte si: "Sakra, ať už jsem v další kapitole a vím víc." V knize jsou detailní popisy, takže máte pocit, jakoby jste tam byli. Dokonce zjistíte i značku kávy hlavní hrdinky, která se jmenuje Carte Noire. Ve vzduchu až do posedních kapitol visí nějaký problém z minulosti a občas je příběh proložen kapitolou z budoucnosti či minulosti, což vás navnadí ještě víc a já osobně jsem nebyla schopna stisknout tlačítko pause.

As the name suggests, it will not be any love story, although there obviously love encounter. Actually, I find it a lot like a jumble of The Glass House, When a Stranger Calls and creation of Agatha Christie. And that is exactly the style that I like. The whole time you're on pins and needles and you say to yourself, "Damn, whether I was in the next chapter, and I know more." The book is full of detailed descriptions, so you feel as if you were there. You even know coffee brand which the heroine drinks, is called Carte Noire. In the air to possess chapters hangs a problem of the past and sometimes the story is interspersed with chapters from the future or the past, which will entice even more, and I personally have been unable to press the pause button.

Celý příběh se odehrává ve skleněném domě uprostřed lesa. A za jakým účelem, že tam všichni jedou? Jedou na nevěstinu rozlučku se svobodou. A bude to teda pekelná jízda, to mi věřte.

The entire story takes place in a glass house in the woods. And for what purpose, they're all going there? They go to the bride's bachelor party. And it will be a hell of a ride, therefore, believe me.


Knihu načetla Simona Postlerová - herečka, dabérka a hlasová poradkyně. Po gymnáziu vystudovala herectví na pražské DAMU a už během studia hostovala v Národním divadle, kde po studiích získala stálé angažmá. Zahrála si také v Karlínském divadle a divadle Ungelt. Od roku 1992 je členkou divadla Na Vinohradech. Hrála v televizních seriálech Chlapci a chlapi, Četnické humoresky, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, ve filmech Jedna kočka za druhou, Experti a také v mnoha televizních inscenacích. Simona Postlerová se také hodně věnuje dabingu, kde měla mimo jiné příležitost dabovat Samanthu Carterovou v seriálu Hvězdná brána, Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně u Tiffanyho, Moniku Bellucci ve Matrix Reloaded. (Zdroj)

The book had read Simona Postlerová - Actress, dubbing artist and voice consultant. After grammar school she studied acting at the Academy of Performing Arts in Prague and during their study as a guest at the National Theatre, where after graduating won a permanent engagement. She was also in the Karlin Theatre and Theatre Ungelt. Since 1992 she is a member of the Vinohrady Theater. Starred in television series Chlapci a chlapi, Četnické humoresky, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, in films Jedna kočka za druhou, Experti as well as many television productions. Simona Postlerová also devotes a lot of dubbing, where among other things, the opportunity to dub Samantha Carter in Stargate, Audrey Hepburn in the film Breakfast at Tiffany's, Monica Bellucci in The Matrix Reloaded.


Ještě jsem chtěla zmínit, že prostředi (les, Anglie...) je prostě parádní a díky tomu jsem se alespoň na chvilku dostala do své vysněné země, do které už za týden s mamčou odlétáme. Takže to byl takový předvoj. Jinak jsem se ze začátku hodně ztotožňovala s hlavní hrdnikou Leonorou, ale když se příběh začal více a více odkrývat, tak jsem zjistila, že je vlastně úplně jiná. A postřeh? Autorka má skvělý hudební styl: Florence and the machine nebo Billy Idol.

Still, I wanted to mention that the environment (forests, England ...) is simply wonderful and because I, at least my dream country to which with my mom we're leaving next year. So it was such a vanguard. Otherwise, I was in the beginning much identified with the main person Leonora, but when the story began to uncover more and more, I found that she is actually quite different. And the point? The author has agreat musical style: Florence and the Machine and Billy Idol.


EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment