Tuesday, 23 August 2016

Recenzuji | Dánská dívka/Danish girl

Film a kniha, které mě neskutečně zaujali. Velice silný příběh.

The movie and the book that impressed me tremendously. Very strong story.Nešla jsem do kina, protože jsem si první chtěla přečíst knihu.

Když jsem viděla trailer, hned mě napadlo, že to bude skvělý příběh. A měla jsem pravdu. Jak jsem zmiňovala v minulé recenzi, filmy a knihy, které jsou založeny na skutečných událostech mě skoro vždy nadchnout ať už v tom dobrém či v tom špatném směru. Mají totiž určité kouzlo.

I did not go to the cinema because I wanted to read the book first.

When I saw the trailer, I immediately thought it would be a great story. And I was right. As I mentioned in a previous review, movies and books, which are based on actual events almost always inspire me, whether in a good or in the bad direction. They have a certain charm.


Kniha vypráví příběh ženy, která byla nechtěně uvězněna v těle muže. Kniha je plná odvahy, odhodlání, ale také velkých obětí. Musím říct, že hlavní hrdinka Lili by měla být příkladem pro všechny kteří kdy řeknou větu "To nejde." Protože věřte či ne, všechno jde, když máte tu správnou motivaci. Jen musí člověk chtít.

The book tells the story of a woman who was accidentally trapped in the body of a man. The book is full of courage, determination, but also big casualties. I must say that the heroine Lili should be an example for all who has ever said the phrase "I can not." Because believe it or not, everything goes, if you have the right motivation. Just one must want to.


POSTAVY | CHARACTERS

Einar Wegener → Lili Elbe - hlavní postava, která někoho může pohoršovat a pro někoho být vzorem. Ale nikdo nemůže popřít její odvahu.
Gerda Wegener - žena Einara Wegenera, malířka, která svou inspiraci našla právě v Lili.
Hans Axgil - Einarův přítel z dětství, později velká podpora pro Gerdu a Lili.
Dr.Buson - Doktor, který se rozhodne pomoci Lili splnit její životní sen.
Ulla - skvělý tanečnice a přítelkyně Einara a Gerdy.

Einar Wegener → Lili Elbe - the main character, who could scandalizes someone or to be an inspiration for someone. But no one can deny her courage.
Gerda Wegener - Einar Wegener's wife, a painter who just found his inspiration in Lili.
Hans Axgil - Einar's childhood friend and later a big support for Gerda and Lili.
Dr.Buson - A doctor who decides to help Lili to fulfill her lifelong dream.
Ulla - a great dancer and friend of Einar and Gerda.


ZAJÍMAVOSTI | POINTS OF INTEREST

- Gerda Wegenerová umřela sama a bez dětí v roce 1940, 9 let po smrti Lili Elbe.
- Manželství Wegenerových ve skutečnosti trvalo 26 let. Měli prý spíše otevřený vztah, který umožňoval Gerdě scházet se svými partnerkami. Po anulování manželství se jejich cesty rozešly. Lili zemřela ve věku 48 let po operaci (údajně poté, co její tělo odmítlo transplantovanou dělohu).
- Obrazy ve filmu namalovala britská umělkyně Susannah Brough ve spolupráci s produkční designérkou Eve Stewart a nejsou replikami obrazů Gerdy Wegenerové.
- Bezprostředně po premiéře na festivalu v Benátkách, zažil film desetiminutový potlesk.
- Skutečný původ Gerdy Wegener, která se narodila 15. března 1886 a zemřela 28. července 1940, je dánský, nikoli americký. Romanopisec změnil její původ do Ameriky, aby vyhověl americkým čtenářům.
- Jako Einar Wegener byla původně obsazena Nicole Kidman, ale odešla poté, co byl projekt několikrát odložen. Později přišel na palubu Tom Hooper a rozhodl se do role obsadit Eddie Redmayne.

- Gerda Wegener died alone and without children in 1940, nine years after the death of Lili Elbe.
- Wegener marriage actually lasted 26 years. They supposedly more open relationship that allowed Gerda meet with their partners. After the annulment of marriage, their paths diverged. Lili died at age 48 after surgery (reportedly after her body rejected the transplanted uterus).
- The images in the film painted by British artist Susannah Brough in collaboration with production designer Eve Stewart and not there are not replicas of Gerda Wegener.
- Immediately after the premiere at the Venice Film Festival, the film has experienced a ten-minute applause.
- The true origin of Gerda Wegener, who was born March 15, 1886 and died July 28, 1940, is Danish, not American. Novelist changed its origin to America because of American readers.
- As Einar Wegener was originally cast Nicole Kidman, but left after the project has been postponed several times. Later came aboard Tom Hooper and decided to occupy the role of Eddie Redmayne.

Nakonec bych ještě chtěla zmínit, že můj názor na film je velice kladný. I když jsem četla knihu, nemohu říct, že by byl filmový děj nějak rapidně ošizen. Snad mi tam chyběla Gerdina americká minulost. Když jsem knihu četla, rozhodla jsem se napsat rovnou autorovi a vyjádřit tak můj názor přímo zdroji.

"Hello David. Im just reading your book "The Danish Gril". I started to read it, because I saw a trailer to this movie and my tenet is - first read and then watch it. I haven't finished it yet, but Im almost in the fourth part and I love it. Its so interesting story. And my question is. What did inspire you to write this story? How did you look for informations? I love novels based on true story and maybe thats the reason why I love Danish girl. So I hope youll read this message one day. Because I want you to know how awesome story you wrote! Ter"

"Dear Tereza, Many thanks for your email and thank you for reading the book. I was drawn to Lili's story because she was a pioneer and because history had somewhat forgotten her. I wanted to understand her strength and courage and I wanted to think about why more people didn't recognize what she achieved. There was a lot of information about her from the time of her life, in the European press and in an important German book from 1933, MAN INTO WOMAN -- an indispensable source. I wish you all the best, and thanks again. David"

Byla jsem poctěna, že si našel čas na můj malinký vzkaz a dal si tu práci mi odpovědět.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic