Farmářské trhy OSTRAVA


Zdravím všechny, kteří uspěšně odmaturovali, ale i ty ostatní. Já už to mám také úspěšně za sebou a to znamená, že mohu opět pilně a s chutí přispívat. Tentokrát jsem si pro vás připravila článek na témafarmářské trhy, na který jsem se moc těšila už od chvíle, kdy jsem pro vás tuto akci natáčela.

Greetings to all who successfully graduated, but also to the others. I've got it successfully behind me and that means I can again write new articles. This time I have prepared for you an article about farmers' markets, which I very much enjoyed since the moment I filmed it for you.
Vyrazila jsem na trhy, které se konají v areálu našeho obchoďáku v Ostravě, společně s babičkou a dědou. Říkala jsem si, že by to mohlo být pěkně strávené dopoledne, díky kterému jsem měla možnost na chvilku utéct od učení, ne že bych neutíkala každý den. #nejsemšprtík

I went to the markets that take place within our mall in Ostrava, together with grandma and grandpa. I thought it might be nice morning, thanks to which I was able to briefly escape from learning, not that I did not run every day. # nejsemšprtík


Jedinou věc, kterou jsem si od tama odnesla byly nakonec tyčinky, do kterých jsem se opravdu zamilovala. Absolutně se nedají srovnávat s těmi z obchodu. Já si koupila slané, ale měli spoustu příchutí, ze kterých jste si mohli vybrat a ani cena nebyla až tak vysoká, když uvážíme, že jsem měla v sáčku asi dvacet strašlivě dlouhých kousků.

The only thing I took from there were sticks which I really loved. Absolutely can not be compared with those from shops. I bought a salty, but there wer plenty of flavors, from which you can choose and even the price was not so high, considering that I had in the bag for about twenty terribly long pieces.


Babička si nakoupila nějaké květiny, vajíčka. No prostě byla klasický návštěvník trhů, ne jako já. Navíc se náramně vydařilo počasí, takže jsem strávila krásné dopoledne venku mezi spoustou květin a jídla.

Grandma bought some flowers, eggs. Well, just the classic visitor of markets, not as me. Additionally, the weather was very successful, so I spent a lovely forenoon out among lots of flowers and food.


Nakonec už snad jen poznámka, že se chystám natáčet takový hodnotící video na téma "maturita", takže pokud vás něco zajímá, tak otázky piště do komentářů a já je poté zapojím do videa. Mějte se krásně a piště básně... a já jdu slavit.

Eventually, just note that I am going to shoot such a video evaluation on "graduation", so if you are interested in something, write me your questions in the comments and I then plugged them into a video. Have a nice day and write poesm... and I'm going to celebrate.

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment