Sunday, 28 August 2016

Jak jsem slavila svoje 20 narozeniny...

...které každoročně slavím tak nějak namixovaně dokupy s kamarády a celou rodinou. Vím, že pro spoustu lidí je to asi divné, ale věřte mi, moje rodina je v tomhle prostě trošičku odlišná, a proto mi vůbec nevadí to slavit tímto způsobem. Vždycky je to skvělá akce, se skvělými lidmi, jídlem, hudbou, hrami a smíchu a ani letos tomu nebylo jinak.

...I annually celebrate my birthday together somehow mixed up with friends and family. I know that for many people it's probably weird, but trust me, my family is just a little bit different, so I do not mind that such celebrations. It's always a great event, with great people, food, music, games and laughter, and even this year was no different.

Letos jsem se prostě chtěla trošku sentimentálně fotit s balónky, které jsem si kvůli této příležitosti objednala na Typolandu. A víte co? Jsem z těch fotek naprosto nadšená.

This year I just wanted a bit sentimental photoshoot with the balloons, which I ordered because of this opportunity on Typoland. And you know what? I am absolutely thrilled of them.

Libor si vzal alespoň konvičku
Libor took at least a jug
S bratránkem a San
With my cousin and San


Tentokrát to byla hlavně rodinná sešlost, jelikož spousta mých kamarádů měla ten víkend nějaký festival (Open Air na Štěrkovně, Benátská...). Ale to mi rozhodně nekazilo náladu. To odpoledne bylo neskutečné vedro, takže jsem si říkala, že se asi uvařím, ale všechno se dá zvlándout. Všichni mně a Liborovi popřáli, dali nám dárky, ze kterých jsem ještě teď moc nadšená.

This time it was mainly a family gathering, because a lot of my friends had a festival that weekend(Open Air at the Štěrkovna, Benátská ...). But it did not definitely spoil my mood. That afternoon was uncomfortably hot, so I thought that I will be probably cooked, but everything can be handled. Everyone wished me and Libor, and they gave us gifts of which I am still very excited.

S mamkou nemáme nikdy normální fotku
We can't have a normal photo with my mum

Mám ráda naše rodinné fotky
I love family photos!
Tenhle balící papír, na kterém byl Nemo a Mike Wazowski mě prostě dostal
This wrapping paper on which was Nemo and Mike Wazowski just got me
Můj krásný a skvělý bezlaktózový dort
My wonderful and lactosefree cake

Je nadšen, že ho fotím
He is really happy that I am taking a pic of him


Asi poslední fotka večera a ano, mám jiné tričko

It is probably the last photo of the day and yes, I have a different T-shirt

Všem děkuji za tak krásné odpoledne plné smíchu (a za dárky samozřejmě taky).

Thank you all for such a beautiful afternoon full of laughter (and gifts too, of course).

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic