Wednesday, 24 August 2016

La Película | Festival španělských filmů

Jak už jsem trošku zmiňovala v předchozím článku, předminulý týden se konal Festival španělských filmů nebo-li La Película. Tento festival se koná pravidelně každý rok v Ostravě, Brně, Hradci Králové a Praze. V Praze, jakožto v hlavním městě, mají vždy různorodější program, což jim každoročně trošku závidím. Letos tomu nebylo jinak, ale nakonec jsem se přeci jenom rozhodla pro film Květiny, o kterém Vám ještě něco povím později.

As I mentioned a little in a previous article, the week before last was held Spanish film festival - La Pelicula. This festival is held regularly every year in Ostrava, Brno, Hradec Králové and Prague. In Prague, as in the capital, they have always more varied program, that's why I am a bit jealous. This year was no different, but I finally decided after all go to watch a movie called Flowers, about which I will tell you more in next lines.
Vždycky mě baví objevovat nové filmy, o kterých bych se třeba ani nedozvěděla, nebýt festivalů tohoto typu. Když jsem četla popisek filmu, našeho výběru - Anin život se pomalu mění, když začne pravidelně každý týden dostávat květiny od neznámého odesílatele. Tere a Lourdes jsou také ovlivněné květinami, které někdo pokládá u hrobu jejich zesnulého blízkého. Tři ženy, tři životy propletené květinami, jež probouzí pocity. Film o osamělosti a o nepříliš příjemných životních situacích je postaven především na výrazných hereckých výkonech. Květiny byly vybrány jako španělský zástupce na Oscary a jsou také další ukázkou baskické produkce. - říkala jsem si, že by to mohl být zajímavý film, bohužel tomu tak nakonec nebylo. Shodly jsme se na tom, že filmu tak trochu chybělo nějaké zakončení. Celou dobu jakoby jste čekali na něco co nakonec prostě nepříjde... (Pro mě to bylo jako když jsem si ve Francii objednala latte a nakonec mi donesli jen černý čaj s tím, že jsem si objednala "le thé".)

I always enjoy discovering new films that I would not even know without festivals of this type. When I read the description of the movie, of our choice - Anna's life is slowly changing, when she starts to receive flowers every week from an unknown sender. Tere and Lourdes are also affected flowers that someone put at the grave of their deceased loved one. Three women, three lives intertwined by flowers, which awaken feelings. A film about loneliness and a very pleasant life situations is based primarily on the outstanding acting performances. Flowers were chosen as the Spanish representative at the Oscars and are another example of the Basque production. - I thought it might be an interesting movie, but unfortunately it was not. We agreed that the film missed any sort of endings. The whole time as if you were waiting for something that in the end did not even come... (For me it was like when I in France ordered a latte and finally brought me a black tea with explanation that I ordered "le thé").


Celkově jsem ale byla ráda, že jsem se festivalu zúčastnila, protože to má vždycky takovou tu svou atmosféru. Navíc se to pořádá v našem Minikině, kam se vleze všeho všudy asi 70 lidí, takže je to taková komorní záležitost. A přesně to mi vyhovuje, raději mám tyhle menší kina, než přeplněný cinestar.

In the end I was glad that I participated in the festival, because it has always such amazing atmosphere. Additionally, it organizes our Minikino where is space only for about 70 people, so it's such an intimate affair. And that's what suits me, I prefer these smaller cinemas than the crowded Cinestar.


Na festivale jste měli možnost zhlédnout také film Ma Ma s Penélope Cruz v hlavní roli.

At the festival you also had the opportunity to watch a movie, Ma Ma with Penélope Cruz in the lead role.


Viděli jste nějaký španělský film? Have you seen any spanish movie?


Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic