Sunday, 28 August 2016

Výletujem směr Smečno a Praha

Jelikož jsme už dlouho nebyli na návštěvě rodiny v Kladně a naši se chystali do Prahy na koncert Iron Maden, tak jsme se rozhodli tyto dvě události spojit a na prodloužený víkend jsme odjeli směr Smečno, což je takové městečko, kde má naše rodinka zahradu. Vyjeli jsme pěkně v pátek a v plánu bylo, že domů se pojede v úterý po koncertě. No a jelikož jsem ten den měla strávit v Praze, tak jsem se domluvila s Verčou, že se potkáme a uděláme si takový prozkoumávací den.

Since we have long been visiting family in Kladno and my mum and her boyfriend were going to Prague to see Iron Maiden concert, we decided to combine these two events and on the weekend we went to Smečno, which is a small town where our family own a garden. We went on Friday and the plan was that we will come back on Tuesday, after the concert. Well, since I had to spend the day in Prague, so I decided to spend this day with Verča, we met and had such wonderful day.

Byl to suprově odpočinkově strávený čas, kdy jsem prostě myslela jen na to, jakou knihu budu číst příště, co chci na pití a mojí největší starostí bylo nezapomenout si zavřít stan než začne být fakt zima.It was restfully spent time when the only thing I have to think about was, which book I'll read the next time or what I want to drink, and my biggest concern was not to forget to close the tent before it starts to be really cold.


První večer byl pro mě trošku krizový co se pití týče, ale prostě jsme všichni slavili, že se zase po třech letech vidíte. Jak já je mám ráda!

The first night was for me a little crisis as drinking is concerned, but we just all celebrated that we saw each other again after three years. I do love them!

Fotbal nesměl chybět a Německo vyhrálo (to byli ještě ve hře
Football can not miss and Germany won (they were still in the game that day)
Té malé chatičce se říká "Řecko", ale já nemám ponětí proč
That little hut called "Greece", but I have no idea why
Tam v tom stanu jsem 4 dny bydlela
I lived in that tent during four days


Tahle kočka (kocour) se jmenuje Ron nebo Weasley. Sestřenka má dva tyhle zrzouny, které pojmenovala právě Ron a Weasley. Jsme prostě na stejné Harry Potterovské vlně.

This cat's name is Ron or Weasley. My cousin has two ginger those who just named Ron and Weasley. We are simply on the same Harry Potter wave.

I ohínek byl. Věříte, že jsem to fotila z WC?
We even had a bonfire. Do you believe that I took this pictures from the toilet?

Víc fotek už nemám, jelikož jsem si chtěla užívat čas strávený s rodinou. Takže se teď přesuneme k poslednímu dni a to Praze! Naši mě tam odvezli trošku dříve, abych mohla strávit odpoledne s již zmíněnou Verčou. Původně jsme plánovaly zajít na výstavu, ale nakonec to dopadlo tak, že po půlhodině čekání až přestane pršet a asi hodinovém posezení v Costa Coffee, jsme se vydaly jen tak cestou necestou centrem Prahy. Zašly jsme si do obrovského hračkářství, ve kterém byl kolotoč, prošly jsme na Staromák, kde jsme museli anglicky prosit o to, aby nás někdo vyfotil a prošmejdily Paladium.


I do not have more pics, because I wanted to enjoy the time spent with family. So now we move to the last day - to Prague! Parents took me there a little earlier, I could spend an afternoon with the previously mentioned Verča. Originally, we planned to go to the gallery, but eventually it turned out that after half an hour of waiting until the rain stops and about an hour sitting in Costa Coffee, we went just highways and byways city center. We went into a huge toy store in which was the carousel, we have passed on the Old Town Square, where we had to ask in English, so someone took a picture of us and we also explored Paladium.


Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic