#ElectionDay Is Over

Hned na začátek bych chtěla říct, že jsem dnes vlastně ani neměla v úmyslu psát nový článek, ale vzhledem k tomu, co se tenhle den(noc) událo jsem se rozhodla, že se taky trošku vyjádřím. Každopádně nečekejte žádný propracovaný politický článek, jelikož o tom to tady opravdu nebude. Tento článek je určen čistě k zamyšlení.

Right from the start I would like to say that today I really had no intention of writing a new article, but because of what happened this day (night), I have decided to express a little bit. Anyway, do not expect any sophisticated political article, because it was not an intention of this post. This article is intended purely for thought.

Jelikož studuji žurnalistiku a moje spolubydlící, o které se neustále zmiňuji, zase politologii, tak jsem o kauze "Americké volby" slyšela ze všech stran. Katedra politologie (UPOL) dokonce pořádala přespávání pro studenty (což mi mimochodem přišlo velmi zajímavé). No a protože se na mě od rána valilo asi milion tweetů na toto téma a řešila jsem to dokonce i s kamarádem, tak jsem si řekla, že je to vlastně docela velká věc, o které by stálo za to napsat příspěvek.

Since I am studying journalism and my roommate, about who I write a lot these days, political studies, so I heard about the case "US Elections" from all sides. Department of Political Science (UPOL) even held a sleepover for students (which I incidentally came very interesting). Well, because at me from morning rolled around a million tweets about #ElectionDay, and I talked about it, even with a friend, so I decided, it's actually quite a big thing that would be worth a post.Musím říct, že je to hrozné, ale nenarazila jsem skoro na žádný tweet, který by se pozitivně vyjadřoval o Trumpově vítězství. Nechápu jak se pak stalo, že tenhle hrozný a spoustou lidí nenáviděný člověk získal tolik hlasů. 

I must say that it's horrible, but I did not find nearly any tweet that would positively expressed about Trump victory. I do not understand how it happened that this awful and a lot of people hated man gained so many votes.
Od té doby, co jsme na střední v semináři dějepisu poprvé začali probírat americké volby uteklo spoustu času. A musím říct, že by mě tenkrát ani ve snu nenapadlo, že to bude mít takový konec. I když po Brexitu už se pomalu přestávám divit čemukoliv. 

Since then, we started to discuss the US elections in history class missed a lot of time. And I must say that I had never dreamed that it would have such an end. Although after Brexit I am slowly cease to wonder anything.
Po tom co se v dnešním světě všechno děje a jak neskutečné mi to připadá, se už jen bojím, jak to nakonec dopadne s našimi volbami příští rok. Kdo ví, jestli budeme mít vůbec z čeho vybírat a jestli ano, tak kdo ví, jestli to zase neskončí jako minule. Takže i když jsme ani Brexit ani Americké volby neměli možnost ovlivnit, tak nezapomínejme na to, že na události v našem státě ještě stále vliv máme a bylo by fajn ten vliv využít k tomu, abychom žili v zemi, na kterou jsme pyšní a nemuseli se stydět za našeho vlastnoručně zvoleného prezidenta. NEZAPOMÍNEJME NA TO!

After what in today's world everything is going and how unreal it seems, I am just afraid how it will eventually be our own elections next year. Who knows if we'll ever have to choose from, and if so, who knows if it will not end like last time again. So even though we could not affect Brexit or the US elections, do not forget that the events in our state still can be influenced by us. And it would be nice to live in a country to which we are proud on and would not have to be ashamed of our self-elected president. DO NOT FORGET IT!

A i když už je po všem, tak jsem vám sem chtěla dát jedno moc pěkné video, které je prací mé oblíbené americké youtuberky Ingrid Nilsen. 

And even when it's over, I wanted to share with you a very nice video, which is the work of my favorite American youtuber Ingrid Nilsen.A co si o tom všem myslíte VY?
And what do YOU think about it? 

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment