Sunday, 8 January 2017

2016 ¡What an amazing story!
A je to tady! Konečně jsem se alespoň částečně vyhrabala ze zkouškového a hned se vrhla na napsání tohoto článku plného vzpomínek a zážitků z roku 2016, který byl pro mě neskutečně významný.

And here it is! I finally found time between exams and I decided to write this article full of memories of 2016, which was incredibly important for me.

Hned prvního jsme s Andrejkou celé natěšené vyrazily na novoroční ohňostroj, který byl i přes mé minulé špatné zážitky naprosto úžasný! Jak lépe začít nový rok než s takovouto krásou?!

Pak přišla škola, škola a škola a upřímně, bylo to to nejstereotypnější období, jaké jsem kdy zažila... S Andy a ještě s jedním spolužákem jsme vyrazili na Den otevřených dveří Univerzity Palackého a já už v té době věděla, že tam prostě chci!

At first me and Andrejka went to see fireworks that was despite my previous bad experiences absolutely amazing! What better way to start the new year than with such beauty ?!


Then came school, it was the most stereotypical season I've ever experienced... With Andy and with another student, we went to the Open Day at Univesity Palacký and I knew at that time that I want to study there!

Před maturitou jsme se se Sandrou rozhodly, že si konečně splníme naši každo-ranní představu o tom, že přejedeme zastávku a vydáme se místo do školy do Zoo (aby jste to pochopili - naše (bývalá)škola je jen dvě zastávky od ostravské zoologické zahrady). Ten den jsem natáčela také vlog, na který se můžete podívat tady ↓.

Before graduation, me and Sandra decided to finally fulfill our day-morning idea that cross the stop and go instead to school to Zoo (so that you understand it - our (ex) school is just two stops from the Ostrava zoo ). That day I was shooting well vlog, which you can see here ↓.

V březnu nás čekala ještě jedna skvělá událost a to Andrejčina oslava narozenin, který byla naprosto skvělá a díky ní jsem objevila moc pěkný podnik v Ostravě - Dunbar.  

In March we had another great event - Andrejka's birthday party, which was absolutely great, and thanks to it, I found a very nice place in Ostrava - Dunbar.

No a jelikož má v březnu narozeniny i můj malinkatý (teď už tak malinkatý není, ale pro mě vždy bude) bratranec, tak jsem slavili i ten jeho významný den.

Well, since my little (now not so little, but for me it always will be) cousin has his birthday in March, so we celebrated his important day too.
No a čas letěl jako vítr a bylo tady poslední zvonění a pak najednou konec školy, naše rychlé dofocování tabla s Klárkou a pak, pro některé volno, pro některé učení na maturitu.


Well, time flew like the wind, and it was here the last bell and then suddenly the end of school, our quick photoshoot of tablo with Klára and then, for some - time off, for some - teaching for the graduation.Naše finální fotky dopadly takto ↓.

Our final photos turned out like this ↓.
Posuňme se dále. V mém studijním volnu jsem se snažila dělat i jiné věci než studovat. Vyrazila jsem s babčou a dědou na Farmářské trhy, na které jsem prostřednictvím videa vzala i vás.

Let us move on. In my study time, I tried to do other things than studying. I went with grandma and grandpa on Farmers markets, on which I also took videos for you.
Díky portálu Krásná.cz jsem měla možnost vyrazit na Ostravský Fashion Weekend a poznat díky tomu i skvělou slečnu a blogerku Denču (její blog zde). Takže za tuto příležitost mockrát děkuji.

Thanks to the portal Krásná.cz I had the opportunity to go to Ostrava Fashion Weekend and get to know because even a great lady and blogger Deni (her blog here). So, thanks so much for this opportunity.
No a pak už jsem se tedy oficiálně vrhla na to učení, které bylo neskutečně vysilující a vlastně jsem si po úspěšně složené zkoušce říkala, že nechápu kolik úsilí mě těch pár minut stálo.

And then I officially start to study which was incredibly debilitating and in fact I'm after passing the test said that I do not understand how much effort these few minutes I stood.Díky Moravskoslezskému deníku jsem měla možnost se podívat na skvělou basketbalovou show - Harlem Globetrotters, což byl neskutečný zážitek i pro někoho jako jsem já. Vím toho totiž o basketu asi tolik jako o teorii relativity.

Thanks to the Moravian-Silesian diary I had the opportunity to see great basketball show - Harlem Globetrotters, which was a surreal experience for someone like me. I know about basketball as much as about the theory of relativity.A protože nám konečně začaly ty nejdelší prázdniny, jaké si člověk může přát, tak jsem se se Sandrou rozhodly vyrazit do Opavy na výstavu skvělého umělce - Salvadora Dalího!

And because it finally started the longest holidays, what can one ask, so I decided to go with Sandra to Opava to the exhibition of great artists - Salvador Dali!Hned potom byl v plánu koncert Teamu, který byl prostě bezkonkurenční a já tuhle hudbu Habery prostě žeru!

Right after that was concert of Team, which was simply unbeatable and I simply dig this music of Habera!


A pak přišel můj splněný sen! Vyrazily jsme s mamkou do Anglie, kde jsme strávily naprosto skvělé a úžasné 4 dny plné dobrodružství. Navštívily jsme Feltham (kde jsme bydlely), Londýn, Oxford a Warner Bros Studia, kde jsme objevovali kouzlo natáčení Harryho Pottera! Velká věc pro nás s mamčou byl i let, který byl pro nás premiérou. 

And then my dream came true! We went with my mum to England, where we spent absolutely great and wonderful 4 days full of adventure. We visited Feltham (where we stayed), London, Oxford and Warner Bros. Studios, where we discovered the magic of filming Harry Potter! The big thing for me and my mum was the flight that was our premiere.

Po návratu z Anglie jsme rodinně vyrazili do Smečna, což je malá vesnička kousek od Kladna a naši příbuzní tam mají zahrádku. Po cestě zpět jsme se zastavili v Praze, kde měli naši koncert Iron Maiden a já se setkala s Verčou, která je děsný fajn a jsem ráda, že jsem ji díky blogu potkala.

After returning from England, we visited our family in Smečno, a small village near Kladno, our relatives have a garden there. On the way back we stopped in Prague, where my parents visited concert of Iron Maiden and I met Verča, which is a really nice person and I'm glad I met her through the blog.

No a pak přišlo co? No co? Colours of Ostrava! Ještě před festivalem jsme s Leou vyrazily na pár přednášek na Meltingpot, které byly občas velmi vtipné.

And then came what? Well, what? Colours of Ostrava! Even before the festival me and Lea went to a few lectures on Meltingpot that were occasionally very funny.
Opět jsem se zapojila do soutěže a podařilo se mi vyhrát lístky na Shakespearovské slavnosti, kam jsme vyrazily s Klárkou a bylo to naprosto skvělé! Ten pocit sledovat divadelní hru venku v prostředí hradu je úžasný.

Again, I took part in the competition and I won tickets to the Shakespeare Festival, where we went with Klára and it was absolutely great! The feeling to watch a play outdoors in the castle is amazing.No protože jsem ročník 1996, tak jsem oslavila 20-té narozeniny! A nebudeme si nalhávat, že mě to ani trošku neděsilo. Prostě konec "náct" období.

Well, because I was born in 1996, I celebrated my 20th birthday! And we do not fool ourselves that I was not even a little scare. Just the end of the "teen" period.

A najednou tady byl srpen a my jsme se vydali na naši cestu k moři - do Chorvatska. Neskutečně jsem se na to těšila, protože to byla mamčina první dovolená u moře. 

And suddenly August was here and we went on our holidays, to the sea - to Croatia. Unbelievably, I was looking forward to it because it was my mothers' first vacation by the sea.


Po příjezdu z Chorvatska mě v Ostravě navštívila Verča a já ji ukázala alespoň částečně kouzlo mého rodného města.

After arriving from Croatia, Veronika visited me in Ostrava and I showed her, at least partially spell of my hometown.V září jsme s Leonkou uskutečnily náš výlet do Bratislavy a musím říct, že to bylo naprosto skvělé takhle vyrazit s kamarádkou, na nic nemyslet a prozkoumávat hlavní město Slovenska.

In September, me and Leonka went on our trip to Bratislava and I must say it was absolutely great way to go with a friend, not to think and explore the capital of Slovakia.Pak přišla opět realita a já se stěhovala na kolej a začala studovat na univerzitě!

Then reality came back and I moved to college and started studying at university!Na konci září jsem vyrazila z Olomouce, abych překvapila mamču na narozeniny a zašly jsme na Svatomartinské slavnosti piva, které se u nás každoročně konají.

At the end of September, I went from Olomouc to surprise mum on her birthday and we went to St. Martin's beer festival, which is held annually in our town.V Olomouci jsem pak prozkoumávala město, našla si tam spoustu kamarádů a prožila úžasné chvíle na vánočních trzích.

In Olomouc I explored the city, found a lot of friends there and spent wonderful time at the Christmas market.

V listopadu jsem začala chodit na praxi do Moravskoslezského deníku, což byla skvělá příležitost a bylo super vidět, jak to chodí přímo v redakci.

In November I started to practice in Moravian diary, which was a great opportunity and it was great to see how it goes directly in the editorial office.Rok 2016 byl přelomový i v tom, že jsem se nechala podruhé potetovat, ale fotku zatím žádnou nemám, tak třeba někdy příště.

No a pak už konečně přišly Vánoce a moje první VLOGMAS, volno, pohádky, srazy s přáteli...

Year 2016 was a turning point in the fact that I got a second tattoo, but I do not have any photos yet, so maybe next time.


And then finally Christmas came and my first VLOGMAS, leisure, fairy tales, reunions with friends ...Po Vánocích jsem po 16-ti letech konečně opět vyšlápla Lysou horu a bylo to skvělé!

After Christmas and after 16 years I finally went on a hike on Lysá hora and it was great!

A takhle pěkně jsme zakončili tento neskutečně rychlý rok plný změn. Pokud jste dočetli až sem, tak moc děkuji a jsem ráda, že vám to tady stojí za to, aby jste čtením strávili část svého času. Jsem moc ráda, že se sem vracíte, protože mi všechny vaše komentáře dělají hroznou radost! Doufám, že tomu tak bude i letos.
DĚKUJI MOC ROKU 2016!

And this is how nicely we finished this incredibly fast year full of changes. If you've read this far, thank you so much and I'm glad you worth reading and you spend some of your time here. I am so glad that you return here because all your comments are making me really happy! I hope that it will be the same also this year.

Thank you very much 2016!

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

2 comments:

  1. Ježiši, to jsem já (horší fotky jsi vybrat nemohla, co? :D), no, to jsem... nečekala. Je to divné, že už je to téměř půl roku.

    A víš, co mě sere? Jak mi tu přes ten článek pořád jede to bílé "menu" a já hovno vidím. :D

    ReplyDelete

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic