Praxe? V novinách? Zkuste to!


Pátek 13. je pro mě naprosto normální den. Nikdy se mi nestalo nic hrozného a doufám, že to tak i zůstane. Podle mého se to hodně lidem děje právě kvůli faktu "Pátek 13.", který jim v hlavě bliká červeně. A co vy? Stalo se vám někdy něco zlého v tento den? 

To jsem se ale zase trošičku odklonila od tématu, o kterém vám tady chci dneska spíše povídat, než psát - Praxe v Moravskoslezském deníku.

Friday the 13th is absolutely normal day for me . It never happened anything bad to me that day and I hope it stays that way. I think that it happens to a lot of people just because of the fact "Friday, the 13th," which is flashing red in their mind. And what about you? Have ever happened anything bad to you that day?

I was a little bit departed from the topic about which I want to talk rather than write - Practice in the Moravian newspaper.

Rozhodla jsem se pro vás na toto téma natočit video, ve kterém popisuji většinu mých zážitků z praxe, jak jsem se k ní dostala a zbytek podrobností, které by vás mohli zajímat, pokud se alespoň trošičku směřujete k žurnalistice stejně jako já. 

I decided to shoot a video for you, which describes most of my experiences from practice, as I got to it and the rest of the details that you might find interesting if you at least a little bit interested in journalism as I do.Nemám zrovna moc fotek, čehož jste si mohli všimnout, pokud jste četli některý z mých dvoutýdenních souhrnů. Přeci jenom nejsem tak odvážná abych fotila přímo v redakci, navíc by to spoustě lidem mohlo být nepříjemné, takže jsem to raději omezila jen na prostor bez zaměstnanců. 

I do not have much photos, which you may have noticed, if you've already read any of my two-week resumes. After all, I'm not so brave that I photographed in the editorial office, moreover, it could be uncomfortable for a lot of people, so I'd rather just confined space without employees.Když jsem si koupila tohle vydání, tak jsem myslela, že mě asi klepne z nadšení, které jsem měla, když jsem tam našla anketu psanou mou rukou (v tomhle případě spíš prsty, když se jedná o klávesnici :D).

Doufám, že vám tenhle článek/video k něčemu bude a třeba vás to popostrčí k tomu, aby jste to také zkusili. Takže pokud ano, přeji vám už předem hodně štěstí. 

When I bought this news paper, so I thought that I probably explode with the enthusiasm I had when I found there a poll written by my hand (in this case more fingers when it comes to the keyboard :D).

I hope you find this article/video interesting and maybe it will push you to try it too. So if you do, I wish you good luck.EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment