Sandra found herself


Další článek plný fotek, které jsme se Sandrou fotily už před nějakou dobou, ale já si je šetřila až do teď. Dnešek je mezi-zkouškový den, jelikož jsem včera absolvovala zkoušku z mediálních studií a zítra mě čeká ještě jedna - poslední z komunikace. No a co to znamená? Že dneska věnuji asi tak 2 hodiny škole, možná i méně (známe svoje lidi).

Another article full of photos that we took with Sandra some time ago, but I was saving it until now. Today is a cross-examination day, because yesterday I passed the exam of media studies and tomorrow I expect another one - the last from communication. Well, what does it mean? Today I devote about two hours for school, maybe even less (I know myself).

Našly jsme tenhle koutek s úžasným světlem a daly se do focení. Sandra se do toho vždy strašně vžije a je hrozně vtipné poslouchat její komentáře typu: "Dej mi víc Terez!" "Zkus nějaký sexy výraz!". Ne, že by mi nějaký sexy výraz někdy vyšel. 

We found this corner with an amazing light and we started the photo shoot. Sandra always puts herself into it and it is awfully funny to listen to her comments like: "Give me more Ter!" "Try a sexy look!". No, that I would have sexy look after it.

jeany|jeans - F&F
boty|shoes - Deichmann
kabát|coat - Takko
šála|scarf - ??? (dárek)Děkuji Sandře za její fotografické schopnosti a humor. 

Thanks Sandra for your photographic skills and humor.

EnthusiasTer

8 comments: