RED NOSE DAY 2017


RED NOSE DAY, akce, která mě vždycky hrozně zajímala a přišla mi jako skvělá příležitost přispět a zároveň se pobavit. Tato událost je pořádána každý druhý rok britskou charitativní organizací Comic Relief.


RED NOSE DAY, an event which I was always very interested in and I think it is a great opportunity to earn some money and have fun at the same time. This event is held every second year by the British charity Comic Relief.

Comic Relief byla založena v roce 1985 Richardem Curtisem a Jane Tewsonovou s úmyslem sehnat peníze zábavnou formou a zlepšit tak životy lidí v Africe a Anglii. V roce 1988 se uskutečnil vůbec první Red Nose Day a od roku 1989 se koná pravidelně každé dva roky. 


Comic Relief was founded in 1985 by Richard Curtis and Jane Tewson with the intent to use comedy to raise money and improve the lives of people in Africa and the UK. In 1988 was the first-ever Red Nose Day, which is celebrated regularly every two years since 1989.Letošní ročník se zaměřuje na pět konkrétních problémů - imunizaci, duševní zdraví, bezbranné mladé lidi, domácí násilí a malárii. 


This year's edition focuses on five specific issues - immunization, mental health, vulnerable young people, domestic violence and malaria.Je mnoho způsobů jak se do této akce zapojit od zakoupení červených nosů v obchodech Sainsbury's až po spoustu jiných aktivit, které můžete podnikat společně s přáteli. Pokud by jste se chtěli dozvědět více informací, tak určitě navštivte webové stránky


There are many ways to participate in this event by buying red noses in stores Sainsbury's to many other activities that you can do together with friends. If you would like to learn more, be sure to visit the website.My s Leou jsme se minulý týden zapojily alespoň prostřednictvím červených nosíků, které jsou hrozně zábavné a z částky 1£ jde 60 pencí právě na akci Red Nose Day. A já si stojím za názorem - i koruna pomůže, protože kdyby si tento nos koupil každý člověk v Anglii, tak se našetří obrovská kupa peněz. 


Me and Lea got involved last week at least through red noses, which are very funny and from the amount of £1 go 60 pence to Red Nose Day. And my opinion is - even a crown (pence in this case) will help, because if every person in UK would buy the nose, a huge pile of money would be saved up.


No a když už mluvíme o zábavných možnostech jak přispět, tak i různé celebrity se zapojují a já jsem si na 100% jistá, že alespoň některou z těchto akcí jste už zaznamenali. 


Oh, and speaking of entertaining possibilities to get involved, a lot of various celebrities are involved, and I am 100% sure that you've heard about at least one of these events.
Každopádně je i spousta jiných organizací, na které stojí za to přispět. Ať už je to Unicef, Nadace Terezy Maxové, Toms (díky které dokonce můžete získat pár bot a jedny poslat tam, kde jsou potřeba), Člověk v tísni, Dobrý anděl nebo jakákoliv jiná charitativní organizace s dobrým úmyslem. Tímto článkem jsem jen chtěla poukázat na to, že každá koruna se počítá a že i tento malý příspěvek může pomoci někomu v tísni.

A CO VY? PŘISPÍVÁTE OBČAS NA NĚKTEROU Z CHARITATIVNÍCH ORGANIZACÍ? NEBO POMÁHÁTE NĚJAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM?

Anyway, many other organizations are worth contributing. Whether it's Unicef, Tereza Maxová Foundation, Toms (through which you can even get a pair of shoes and another one sent to where they are needed), People in Need, Good angel or any other charitable organization with good intent. In this article I just wanted to point out that every cent counts and that this small donation can help someone in distress.


AND WHAT ABOUT YOU? DID YOU DONATE TO SOME OF THE CHARITABLE ORGANIZATION? OR DO YOU HELP IN SOME OTHER WAY?EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment