Wednesday, 12 April 2017

DO(ubt)

Běh, něco, co pro mě bylo ještě před rokem sprosté slovo. Patřila jsem k lidem, kteří si raději nechají ujet tramvaj, než aby jí dobíhali. Nebylo to tak, že bych proti běhání něco měla, vždycky jsem obdivovala lidi, které jsem potkávala, jak běhají na druhé straně chodníku. Spíš jsem si neuměla představit sebe samotnou, jak běžím, i když na základce jsem překvapivě patřila k nejlepším. 


Running, something what was a vulgar word for me a year ago. I was one of those people who would rather leave the tram to go than run to catch it. I had not anything against running, I've always admired people that I came across, during walks, running on the other side of the pavement. Actually, I could not imagine myself, how I run, although I surprisingly was one of the best in elementary school.Když mi přišla pozvánka na letošní Night run, byla jsem zrovna v Anglii u Leonky a právě ji jsem doprovázela na loňském ročníku tohoto závodu. Byla jsem tam ale pouze jako fotograf. Takže když jsem si přečetla, že letos bych tam měla možnost stát jako blogerka a závodu se účastnit, má první reakce byla smích. Prostě jsem si nedokázala představit, jak se takového závodu má maličkost účastní. Když jsem to ale později vyprávěla okolí, tak všichni byli neskutečně motivační (hlavně moje kamarádka Klára) a mě to postupem času začalo vrtat hlavou...

When I received an invitation to this year's Night run, I was just in England with Lea, who I accompanied on this race last year. I was there only as a photographer. So when I read that this year there would be a chance to participate as blogge, my first reaction was laughter. I just could not imagine me there. But when I later told it to people around me, everyone was incredibly motivating (especially my friend Claire) and I start to think about it...
...a teď píšu tenhle článek a tahle challenge se pro mě stává skutečností. Už 22. dubna se totiž v Ostravě poběží Night run na 5 km a já budu jeho součástí. Pořád tomu ještě tak úplně nevěřím, ale žijeme proto, abychom se snažili něčeho dosáhnout a pro mě je tohle neskutečně velká věc! Nečekám, že vyhraju, ale i kdybych doběhla poslední, tak to pro mě bude skvělý výsledek, protože ještě před rokem pro mě byla samotná účast v závodě naprosto nepředstavitelná.

... and now I'm writing this article and this challenge became a reality for me. 22nd April, there will be a Night run for 5 km in Ostrava and I'll be a part of it. I still can not believe it, but we live to try and to achieve our life goals and for me this is an incredibly big thing! I do not expect to win, but even if I will be the last one, for me it will be a great result, because a year ago I could not even imagine a participation in the race.
Snažím se chodit běhat co nejvíc mi to škola a práce dovoluje, protože rozhodně nechci nic podcenit a chci si být jistá, že jsem dala do přípravy vše. To je také další důvod, za který jsem účasti v závodu vděčná. Night run mě totiž donutil něco dělat a ne se neustále vymlouvat, že začnu na nový rok, na jaře, po narozeninách, až se přestěhujeme, atd...

I try to run as much as the school and work let me, because I definitely do not want to underestimate anything and I want to be sure that I put everything to the preparation. This is also another reason for which I am grateful to participate in the race. Night run had forced me to do something and not to constantly make excuses to start -  I will wait for the new year, the spring, after the birthday, when we move, etc...
Takže pokud jste na tom jako já ještě před pár týdny, nezoufejte, nic není nemožné! Už jenom to, že jsem začala běhat já, je výhra! Kdyby jste se chtěli zapojit, tak se určitě skočte podívat na oficiální stránky Night runu, kde najdete všechny potřebné informace. A můžete se rovnou i zaregistrovat. Nezapomeňte, že pokud se přihlásíte na AVON běh, tak stokorun ze startovného poputuje na veřejnou sbírku proti rakovině prsu. A to už je dobrý důvod běžet, nemyslíte?

So if you're like me a few weeks ago, do not worry, nothing is impossible! Only the fact that I started running is win! If you like to get involved, to be sure to look at the official website of Night run, where you will find all the necessary information. And you can also register directly. Remember that if you will subscribe to AVON run, hundred crowns from entry fees will be donated to a fundraising campaign against breast cancer. And that's a good reason to run, do not you think?

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic