ZTRÁTY & NÁLEZY | #20, Hororová noc...


Ztráty & Nálezy, takhle jsem se rozhodla pojmenovat původní články "dva týdny ve fotkách", které se poslední dobou neobjevovaly, jelikož jsem neměla, co do nich dát. Každopádně to asi nebudou už souhrny jen za dva týdny, ale jednoduše články plné fotek, které se mi nahromadí.


Lost & Found, that is how I decided to call the original articles "two weeks in pictures," which did not appear a long time, since I did not have anything to post in them. Anyway, it probably will not be a normal summary about two weeks, but simply articles full of photos that I will collect.


První fotka je z oslavy 20-tých narozenin jedné z nejdůležitějších osob v mém životě a tou je Klárka, kterou pravidelný čtenář už jistě moc dobře zná. A pokud jste tady noví, tak vám představuji kurdnatou Kláru bez kudrlinek, milující víno a skvělou fotografku, ze které bude jednou právník. Oslava se konala na našem klasickém místě - Vinném sklepě u mostu, o kterém jsem vám už psala článek tady.


The first photo is a celebration of 20-th birthday of one of the most important people in my life and that is Claire and I guess that if you are a regular reader you are probably already very familiar with her. And if you are new here, so I will present this amazing person to you. She is a curly Claira without curls, lover of wine, a great photographer and one day she'll be a lawyer. The celebration took place in our classic place - Wine cellar at the bridge, which I've already describe in on of my articles - here.Po příjezdu z Anglie jsem konečně dočetla Osvícení, které mě naprosto dostalo a já už se chystám na další Kingovi kousky, které jsem si přinesla z knihovny. A o mé znovu nalezené lásce k burákovému máslu jsem se vám už také někde zmiňovala, takže tady alespoň vidíte, že je to opravdu vážné. Navíc jednu sklenici jsem stihla sníst asi za dva a půl týdne.

I finally finished the Shining, that totally got me and I'm going to the next King pieces that I had already brought from the library. And my newfound love for peanut butter I've also already mentioned somewhere, so here at least you can see that it is really serious. In addition, I ate a whole glass during two and a half weeks.


Minulý víkend jsem měla v plánu navštívit jednu z mála kaváren, která se nachází v okolí mého domova, jelikož počasí bylo naprosto perfektní k posezení na zahrádce. Bohužel byla zahrádka zrušená a já tak skončila u nás na balkoně, připravila jsem si vlastní ledovou kávu se šlehačkou a zjistila, že šlehačka ve spreji neviděla produkt z laktózou ani z rychle rozjetého vlaku, protože můj žaludek ani v nejmenším neprotestoval.

Last weekend I had planned to visit one of the few cafes, located near my home, because the weather was absolutely perfect for sitting outside. Unfortunately garden was canceled so I ended up on our balcony, with iced coffee with whipped cream and I found that spray whipped cream have not seen a product with lactose nor from the fast runaway train, because my stomach did not even protest.


V sobotu byla v plánu filmová noc hororů s Klárou a Martinem. Aby jste pochopili pointu celé akce, tak začátek byl v devět hodin večer, kdy jsme si vyslechli přednášku na téma španělské horory a pak následovalo pět hororů v kuse, kdy byla vždy přestávka jen na wc a kafe. Stihli jsme zhlédnout - Ďáblova páteř, Rec, Čarodějnice ze Zugarramurdi, Los otros (nebo-li Ti druzí) a Rec 2. Poslední film už byl jen takový bonus, kterým jsme si zkracovali čekání na snídani, která byla zajištěna v rámci celé akce. Na začátku večera nás bylo okolo 30 a až do úplného konce nás zbylo jen pět. Největší krizi jsem měla asi okolo čtvrté ráno, navíc zrovna při filmu Los otros, který už jsem viděla, takže mé tělo prostě odmítalo držet pozornost. Nakonec jsem to ale překonala a do postele se dostala až okolo osmé ráno. 

On Saturday the plan was clear - horror movie night with Claire and Martin. To understand the point of the event, the start was at nine o'clock in the evening when we heard a presentation about the Spanish horror movies followed by five horrors in a row, with a break for coffee and toilet. We have seen - Devil's backbone, Rec, The Witches of Zugarramurdi, Los otros (or The Others) and Rec 2. The last film was just a bonus, with which we have shortened waiting for breakfast, which was provided throughout the event. At the beginning of the evening we were about 30 and until the end there left only five persons (3 of us). I had the biggest crisis at four in the morning, moreover, during the movie Los otros which I've already seen, so my body just refused to keep the attention. But finally I overcame it and I got to the bed around eight in the morning.


Celá akce byla naprosto perfektní a já jsem moc ráda, že jsem šla. Naše trojička si donesla toasty, colu a džus a má maličkost ala "stěhuji se" přitáhla i polštář a samozřejmě popkorn. 

The event was absolutely perfect and I am very glad I went there. Our trinity brought some toasts, juice and coke and a I came there as "I'm moving in" with a pillow and popcorn, of course.


Odpoledne jsme pak s mamčou vyrazily do Starbucks na kafčo, vybraly mi ty nejkrásnější brýle v celé optice a dokonce stihly nafotit i outfit, který se tady určitě během pár týdnů objeví. 


Later in the afternoon me and my mom went to Starbucks to coffee, I found the most beautiful glasses in the whole optics and we even managed to shoot an outfit that will be appear on the blog within a few weeks.
Tento víkend jsme s našima vyrazili pracovat na novém bydlení a už se to hezky rýsuje, i když zedník ze mě asi nikdy nebude. Škrábání zdí mě dost dorazilo. No a protože tady už dlouho nebyla fotka s mou ex-spolubydlou, tak si dovoluji jednu vám tady dát, i když už teď vím, že ze mě bude mrtvá Ter.

This weekend we work at our new house, although I will probably not become a bricklayer. After scratching the walls I felt quite exhausted. Well, because there has not been a picture with my ex-roomie, so I would like to put here one, even though I already know that I will be dead Ter.


No a jelikož svět obletěl seriál 13 Reasons Why, který já znám jako knihu už nějaký ten pátek, protože jako teen holce mi takhle kniha opravdu moc pomohla a podle mě stojí určitě za přečtení. Seriál jsem zatím ještě nestihla dokoukat, jsem někde u devátého dílu, ale zklamáním pro mě rozhodně, až na pár detailů, není. Co jiného než "Thanks Jay Asher!".


And since the world is full of series 13 Reasons Why, and I know the book already for some time, because when I was a teen girl this book really helped me and I think it is definitely worth reading. I did not finish the series yet, I'm somewhere in the ninth part, but it did not disappoint me, except for a few details. What else than "Thanks Jay Asher!".

EnthusiasTer

2 comments: