COFFEE & FOODIE TIPS | Café Luna


Tentokrát tady mám pro vás další typ na kavárnu. Jelikož bydlím v Zábřehu, chtěla jsem najít místo, kam bych mohla dojít pěšky a kde bych mohla občas psát články aniž bych vláčela laptop až do centra.This time, I have for you another tip for café. Because I live in Zábřeh, I wanted to find a place where I could walk and where I could occasionally write articles without dragging my laptop to the center.
Tato kavárna je součástí Kino Luna a po tomto kině získala i své jméno: Café Luna. Od mého domu se nachází co by kamenem dohodil a jelikož jsem si ji vždycky prohlížela, když jsem šla na nějaký film, rozhodly jsme se s kamarádkou Sandrou, že se tam zajdeme podívat. 

This café is part of the Luna Cinema and after this cinema it also got its name: Café Luna. It's a stone's throw away from my house, and since I always looked at it when I went to the cinema, we decided to go there with my friend Sandra.Pokud bydlíte v Zábřehu stejně jako já, můžete se do kavárny vydat pěkně po svých. Pokud ale bydlíte v některé z jiných částí města, nebo Ostravou je projíždíte, dostanete se sem tramvají (2,7,6,11,15), autobusem (41,27,31) či autem. Většinou se dá parkovat hned vedle kina a pokud se nehraje nějaký velmi žádaný film, tak místo určitě najdete. Kavárna je otevřena od pondělí do neděle vždy od 14:00 do 20:30.


If you live in Zábřeh just like me, you can walk to the cafeteria. But if you live in some other part of the city, or you are passing through Ostrava, you will get there by tram (2,7,6,11,15), by bus (41,27,31) or by car. Usually you can park right next to the cinema, and if you do not go there during a time when a really famous movie is playing you will surely find the place. The café is open from Monday to Sunday from 14:00 to 20:30.


Musím říct, že to není zrovna jedna z nejlepších kaváren, které jsem navštívila, ale rozhodně je to jedna z nejlepších co jsem zatím v Zábřehu našla a jsem ráda alespoň za nějaké klidné místo.


I have to say that this is not one of the best cafes I have visited, but it is definitely one of the best places I have found in Zábřeh and at least I am really happy that we have some quiet place.
Ten den jsme si se Sandrou nedávali kávu, ale jen něco málo k pití. Já jsem nemohla odolat a rozhodla se alespoň pro tmavou Marlenku, která byla skvělá, i když kupka šlehačky, kterou k ní servírovali nebyla zrovna esteticky úžasná. Bohužel jsem zjistila, že kavárna nemá v nabídce sójové ani jiné rostlinné mléko, takže pokud jste alergik na laktózu, tak na kávu jedině černou (to ale spolu s Marlenku v pohodě zvládám). 

That day we did not have coffee with Sandra but just something to drink. I could not resist and I decided at least for the dark Marlenka, which was great, although the bunch of whipped cream served to it was not aesthetically amazing. Unfortunately, I found out that the café does not have soya or other vegetable milk, so if you're a lactose allergic, just black coffee for you (but I'm fine with Marlenka).Celkově bych kavárnu hodnotila pozitivně tím, že má moc pěkný interiér a je jedna z mála v této oblasti. Na druhou stranu jde ale vidět, že je brána jen jako součást kina, kde mohou lidé strávit čas při čekání na svůj film, a tak se na ní neklade tolik nároků co se například obsluhy týče. 


Overall, I would appreciate the café by having a very nice interior and being one of the few in this area. On the other hand, you can see that it is only a part of a cinema, where people can spend time waiting for their movie, so there are not so many demands on the service, for example.

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment