Wednesday, 14 June 2017

Proč mám tak ráda Rusko?

Dnešní článek bude takový osobnější a je možné, že pro mnoho lidí i dost nepochopitelný, ale já jsem se rozhodla tady alespoň trošku osvětlit mou lásku k zemi, kterou spousta lidí nemá ráda. A chci už předem říct, že tento článek je naprosto apolitický a jde čistě o kulturu a mé pocity.


Today's article will be more personal, and it is possible that for many people it will be quite incomprehensible, but I have decided to at least illuminate my love for a country that many people do not like. And I want to say in advance that this article is totally apolitical and it is purely about culture and my feelings.

Začneme pěkně od začátku. Jak to vlastně bylo s malou Ter a ruštinou? Už od první třídy jsem měla výuku angličtiny a ruštiny. Tenkrát pro mě ruština nebyla nějak dvakrát zajímavá. Nejspíš to bylo i tím, že v porovnání s angličtinou to byl pro sedmiletou holku jazyk, který se až moc podobal češtině a nestál za to, aby se s ním nějak moc zabývala. Proto mi také po sedmi letech studia zůstalo v hlavě krom pozdravů, poděkování a "Меня зовут Tereza." jen "Я забыл домашнюю работу."


Let's start from the beginning. How was it with little Ter and Russian? I have been learning English and Russian since the first grade. At that time Russian was not much interesting for me. Probably it was because, compared to English, it was for a seven-year-old girl a language that looked very similar to Czech so she decided to do not care a lot. That is why, after seven years of study, I have kept in my head, besides greetings, thanks and "Меня зовут Tereza." Only "Я забыл домашнюю работу."

jeany|jeans - F&F
tričko|t-shirt - Adidas (NHL shop)
bunda|jacket - William&Delvin
kabelka|purse - Pepco
kecky|sneakers - Vty (Deichmann)
sluneční brýle|sunglasses - ťaman
náušnice|earrings - Orsay
Na ruštinu mě měla ta nejúžasnější profesorka, kterou si člověk může přát. Je mi moc líto, že už mezi námi není, protože to byla skvělá osoba a já na ni vždy budu vzpomínat s respektem a láskou.


I had the most amazing teacher for Russian. I'm so sorry she's not between us anymore since she was a great person and I will always remember her with respect and love.Pak můj zájem o Rusko utichl až do doby, kdy mi bylo nějakých čtrnáct. V té době se mi hrozně začala líbit ruská architektura, obdivovala jsem to, jak jsou všichni Rusové vlastenečtí, protože mi připadá, že v Česku to tak není. Ano, pár lidí se najde, ale je to už o něčem jiném. Ten rok jsem poprvé fandila na mistrovství světa v hokeji Rusům. Vím, zní to divně. Ale pokud koukáte na mistrovství každý rok, tak určitě víte jak se cítíte, když váš tým prohrává a najednou se to vše obrátí a vy slavíte a na chvilku máte pocit, že jste součástí toho týmu. Tak přesně takhle já se cítím, když hrají Rusové. 


Babička má teorii, že to bude tím, že máme v Rusku předky, ale kdo ví, třeba jsem prostě jen nějaký divňouš.

Většina mých kamarádů už je s tímhle faktem srozuměná a nepozastavují se nad tím, ale když se to o mně dozví někdo nový (hlavně o tom fanouškovství), tak vždycky jen kroutí hlavou. 

Then my interest in Russia ceased until I was fourteen. At that time, I was very interested in Russian architecture, I admired how all Russians are patriotic because I think it is not so usual in the Czech Republic. Yes, we can find a few people, but it's about something else. That year, for the first time, I took side with the Russians in the World Championship in Ice Hockey. I know it sounds weird. But if you look at the championships every year, you surely know how you feel when your team loses, and in the end it turns completely and you are celebrating and for a moment you feel like you are part of that team. That's exactly how I feel when the Russians play.

Grandmother has the theory that it is because we have ancestors in Russia, but who knows, maybe I'm just a weirdo.


Most of my friends are already aware of this fact and do not stand up to it, but when someone else finds out about me (especially about the fan thing), they always do not understand it.

CO NA RUSKU TAK MILUJI?

Architekturu
- Chrám Vasila Blaženého, Zimní palác, Petropavlovská pevnost, katedrála Trinity, Divadlo ruské armády...

Vlastenectví

Azbuku
- Podle mě je paráda, že se takhle odlišují, stejně jako je tomu v řečtině, čínštině atd...

Hokej
- Co si budeme namlouvat, Rusové jsou hokejový národ stejně jako Kanada nebo my a podle toho ten hokej také vypadá. No a jak už jste si asi všimli na tričku, mým oblíbencem je Artěmij Panarin, který momentálně hraje v NHL za Chicago.

Přírodu
- Lesy, louky, hory... V tomhle mám ráda asi ale každou zemi, protože každá je v něčem jedinečná.

Počasí
- Jako milovník zimy, bych mohla být v Rusku pořád (i když některé ty extrémní mrazy bych asi také nezvládala). Většina lidí se těší na léto. Já se těším, až léto skončí. 

Mou ruská kamarádka Valentyna
- Seznámily jsme se přes stránku Penpals už před pár lety a doteď si píšeme, posíláme dopisy, různé pohledy, suvenýry, atd...


WHY DO I LIKE RUSSIA?

Architecture
- Saint Basil's Cathedral, Winter Palace, Peter and Paul Fortress, Trinity Cathedral, Russian Army Theater ...

Patriotism

Cyrillic
- It seems to me that they are so different, as is the case in Greek, Chinese, etc...

Hockey
- What I should say? Russians are a hockey nation just like Canada or we do, and that's what the hockey looks like this. Well, as you've probably noticed on the T-shirt, my favorite is Artemi Panarin, who currently plays in the NHL for Chicago.

Nature
- Forests, meadows, mountains ... I like it in every country, because every one is unique.

Weather
- As a winter lover, I could be in Russia all the time (although I would probably not survive those extreme winters). Most people are looking forward to the summer. I'm looking forward to the end of the summer.

My russian friend Valentyna
- We got to know at Penpals a few years ago and we write, send letters, different postcards, souvenirs, etc...
P.S. Dneska jsem si na poště vyzvedla balíček, ve kterém byla učebnice ruštiny, takže už se pracuje i na tom, abych uměla říct víc, než ty moje 3-4 velmi praktické věty.


P.S. Today I picked up a package in the post office where was a Russian textbook, so I'm already working on my language skills, because I want to know more than my 3-4 very practical sentences.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic