Sunday, 23 July 2017

CO MUSÍM STIHNOUT?

Ještě než začnou vycházet mé červeno-vlasé články společně se zážitky z Colours, tak jsem se rozhodla vám tady zveřejnit jeden takový článek, který je zároveň seznam pro mě samotnou. Jelikož v září odjíždím, řekla jsem si, že by bylo fajn si sepsat, co vše musím ještě do té doby stihnout. Takže pokud v září také odjíždíte někam na školu, nebo za prací, tak se můžete inspirovat. 


Before I start my red-hair articles together with the experiences of Colours of Ostrava, I decided to publish here one article, which is also a list for me. As I depart in September, I thought it would be nice to write down what I have to do before it. So if you also leaving because of school or work in September, you can be inspired.


1. KOUPIT SI MALÝ KUFR

2. VYZKOUŠET NEMLÉKO

3. POTETOVAT SE

4. SEHNAT SI BYDLENÍ VE ŠPANĚLSKU (docela podstatný bod)

5. OSLAVIT SVÉ NAROZENINY S RODINOU

6. PŘESTĚHOVAT SE

7. DOKOUKAT PRVNÍ SÉRII SOY LUNA (jojo, koukám na teen telenovelu)

8. ZAŘÍDIT SI PRŮKAZ PŘÍJEMCE NA POŠTĚ

9. KOUPIT SI NOVOU PAMĚŤOVKU 

10. VYTISKNOUT SI FOTKY S KAMARÁDY

11. ...až mě něco napadne, tak to tady dopíšu

1. BUY A SMALL SUITCASE


2. FINALLY TRY NEMLÉKO

3. GET A NEW TATTOO

4. FIND AN APARTMENT IN SPAIN (pretty important point)

5. CELEBRATE MY BIRTHDAY WITH MY FAMILY

6. MOVE TO OUR NEW HOUSE

7. WATCH ALL THE EPISODES FROM THE FIRST SERIES OF SOY LUNA (yes, I watch this teen's soap opera)

8. MAKE THE LICENSE RECEIVER OF THE POST

9. BUY A NEW MEMORY CARD

10. PRINT SOME PHOTOS WITH MY FRIENDS

11. ... when something comes up, I'll write it down here  


Pokud někdo z vás také plánuje opustit naši českou zemičku na delší dobu, tak mi dejte určitě vědět, co potřebujete ještě stihnout vy. 

If any of you are planning to leave our Czech country for longer time, let me know what you need to do before your leaving.


Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic