Saturday, 1 July 2017

Jsem právoplatný upolák

Strašně dlouho jsem nemohla vymyslet název tohoto článku. Nevím, jestli to byl nějaký blok, ale prostě jsem seděla, koukala se na tu prázdnou stránku a říkala si, sakra, já snad na nic nepřijdu. A pak mě to napadlo - mám tam přece tu upoláckou tašku, kterou jsem si koupila za odměnu za zkouškové...

For a long time I could not find the title of this article. I do not know if it was a block, but I just sat, looking at the blank page and saying, damn, I will not find anything. And then I thought - I have the bag here that I bought as a reward for the exams...


...spousta lidí si kupovalo mikiny, tašky a nevím co dalšího s logem UPOLu už během roku. Já ale odolávala, protože jsem si říkala, že dokud nedodělám alespoň ten první ročník, tak nemá cenu si něco takového pořizovat. O to větší jsem pak ale měla radost, když už bylo vše uzavřené a já si vítězoslavně zašla do Upointu pro tuhle super plátěnku, kterou teď nosím prakticky pořád.


... a lot of people bought their sweatshirts, bags and I do not know what else with the UPOL logo during the year. But I resisted because I thought that until I had done at least the first year, I should not buy anything like that. But you can imagine how happy I was then when it was eveything closed and I went triumphantly to Upoint for this great cloth bag that I'm carrying almost all the time in these days.

sukně | skirt - H&M
triko | t-shirt - Takko
bunda | jaket - William&Delvin
slipony | slip-ons - F&F
náramek | bracelet - Pandora
sluneční brýle | sunglasses - F&F
taška | bag - UPOL merchKdyž jsem přemýšlela, kam na vysokou, tak jsem původně neměla ponětí ani na jaký obor, natož do jakého města. Když jsem si nakonec vybrala žurnalistiku, která mě zajímala ze všeho nejvíc (vzhledem k tomu, že mě baví psát a na střední jsem psala pro náš školní časopis), tak mé první zjištění bylo - v Ostravě se to studovat nedá. Jediná žurnalistika, kterou u nás máme je VŠB, ale název "žurnalistika v ekonomice" mě odradil už na začátku. 

When I was thinking about where I should go to study, I had no idea of what department, let alone what city. When I finally picked up the journalism that interested me most (because I enjoy writing and I wrote for our school magazine), my first finding was - it is not possible to study in Ostrava. The only journalism we have at VŠB, has the name "journalism in the economy" and this has discouraged me right at the beginning.


Jelikož nemám ráda Prahu a o Brnu jsem popravdě ani nepřemýšlela, tak volba padla na Olomouc. Když jsme jely s kamarádkami do Prahy na Gaudeamus, abychom se dozvěděly něco víc, tak já zaplula ke stánku UPOLu a milému klukovi tam sdělila, že nemám ponětí, co chci dělat. Milému proto, protože když jsem asi za 20 minut odcházela, měla jsem plus mínus představu, byla jsem nadšená a vlastně mu vděčím tak trochu i za to, kde teď jsem. 

Since I do not like Prague and I did not even really think about Brno, so the election was Olomouc. When we were going to Gaudeamus with my friends to Prague to learn more, I went to the UPOL booth and told the nice boy that I had no idea what I wanted to do. Nice, because after about 20 minutes I left from there with something that made sense, I was excited, and I owe him a little bit cause he is one of the reasons why I am where I am.Když jsme pak asi o měsíc později vyrazili na Den otevřených dveří právě na Univerzitu Palackého, tak jsem byla večer skálopevně rozhodnutá, že se musím dostat na dvouobor žurnalistika-španělská filologie. Okouzlilo mě totiž jak město, škola, tak milý přístup snad všech, na které jsem ten den narazila. 

When I went to Palacky University about a month later, to the day of open doors, in the evening I was determined that I have to study there the journalism-spanish philology. I was charmed by the city, the school, and the actitud of almost all of whom I came across that day.
Takže pokud vás příští rok čeká rozhodnutí kam na vysokou školu a vy pořád nevíte, tak nezoufejte, ono se to vždycky nějak vyvrbí. I kdyby jste si měli dát rok pauzu a pak začít někde, kde si už budete jistější. Pár mých kamarádů to tak udělalo a teď jsou daleko šťastnější, než kdyby si v září zvolili nějakou školu, která teda brala bez přijímaček, jen aby měli status studenta. Protože proč se spokojit s něčím fajn, když to není to vaše vysněné. 

So if the next year awaits for you a decision where to go to college and you still have no idea, do not despair, it always comes to you. Even if you should give yourself a gap year and then start somewhere where you will be more confident. A couple of my friends have done this, and now they are far happier than if they chose a school in September that pick up students without an entrance examination. Because why do you should satisfy with something good when it's not your dream.
A tak se stalo, že z holky, která ještě loni v květnu nevěděla co bude dělat po prázdninách, se stala holka, která dokončila první rok na vysoké, která ji baví, v září pojede na Tenerife na Erasmus a nakonec si koupila i tu tašku se znakem UPOLu.

And so it happened that a girl who did not know what she will be doing after the summer holidays last May is now the girl who finished the first year at the university, who enjoys it, who will go to Tenerife to Erasmus in September and finally buy the bag with UPOL sign.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic