Wednesday, 27 September 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA #5 | Na co si zvykám

Další článek z ostrova je na světě a tentokrát pro vás sepisuji pár věcí, které mě tady překvapily, rozhodily a celkově se jim musím přizpůsobit a zvyknout si na ně. Jsem tady sice teprve 20 dní, ale za tu dobu už jsem si všimla pár věcí, které stojí za to zmínit a vydají na celý článek. 


Another article from the island is in the world, and this time I prepared a few things for you that have surprised me and in general I have to adapt to them and get used to them. I'm only 20 days here, but I've noticed a few things worth mentioning and I will put them in the article.

Postupně jsem si zapisovala pár věcí, které by se v tomhle články mohly objevit, tak doufám, že se pobavíte a třeba se i dozvíte něco nového. 


Every day, I wrote a few things that could appear in this article, so I hope you enjoy it and maybe you'll learn something new. • Auta vám zastavují, i když pomalu ještě nejste ani u přechodu. 
 • Lidé mluví. Mluví až moc občas.
 • Na vysoké je tady docházka jak na základce nebo na střední (od pondělí do pátku).
 • Všichni tady používají WhatsApp a jakože hodně, hodně moc.
 • Pokud chcete zapadnout, posílejte hlasové zprávy.
 • V kině nejsou sedačky do kopce, je to prostě místnost s rovnou podlahou plná křesel a nechcete vidět ty držáčky na Colu, totálně nepraktické (osobně jsem tu Colu málem 5x vylila). 
 • Pokud máte batoh nebo větší kabelku, tak s ní nesmíte do obchodu a musíte jí nechat u vchodu zamčenou ve skřínce.
 • Mají voňavé sáčky do koše (voní jako šeřík)!
 • Revizoři tady mají vtipné oblečky a funguje to tak, že na jedné zastávce nastoupí, všechny zkontrolují a dokud to nemají hotové, tak tramvaj nesmí odjet. 
 • Pořád si zvykám na zdravení se dvěma polibky na tvář.
 • Je tady asi tak miliarda druhů ovoce a přísahám, že asi 40% vůbec neznám. A ty co znám, vypadají většinou jinak než v Česku. 
 • Cars always stop, even if you are not even at the crossing.
 • People are talking. They are talking a lot.
 • Attendance at uni is the same as on high-school (from Monday to Friday).
 • Everyone here is using WhatsApp.
 • If you want to fit, send voice messages.
 • There's no downhill seats in the cinema, it's just a room full of chairs, and you do not want to see the Colu brackets, totally impractical (I've spilled it five times).
 • If you have a backpack or a bigger purse, you can not go to the store and you have to lock it in the locker.
 • They have fragrant garbage bags (smells like a lilac)!
 • Revisions here have funny suits and it works like they take the tram at one stop, check all the people and the tram can not got till they are inside.
 • I'm still getting used to those two kisses on cheeks as a greeting.
 • There are about one billion kinds of fruit here and I swear that I do not know about 40% of them. And those which I know, look mostly different than in the Czech Republic.overál|coveralls - Primark
triko|t-shirt - Pimkie
šátek|headscarf - New Yorker
kecky|sneakers - Vty (obchod Deichmann)
taška|bag - Upol merchJsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic