Saturday, 14 October 2017

MÝCH DEVĚT VYSNĚNÝCH DESTINACÍ

Cestovat. To je jedno z mých nejoblíbenějších sloves a i když to je občas trošku složité, tak se snažím cestovat co nejvíc to jde. Podle mě to nejdůležitější, co člověk potřebuje, je parťák. Protože, když máte skvělého parťáka, tak vám nevadí, že spíte na ulici, že má vlak zpoždění, nebo že jste se ztratili a nevíte co dál. Můj takový správný parťák, nebo spíše parťačka je Lea, kterou už určitě všichni moc dobře znáte. Máme dokonce náš společný hastag na Instagramu, pod kterým najdete všechny naše cestovatelské fotky #twiniesaretraveling. Tento článek bych chtěla věnovat devíti místům, které bych chtěla někdy navštívit. Nezahrnovala jsem tam místa, která už jsem navštívila a zároveň je to opravdu jen nejužší výběr, protože těch míst, kam bych se chtěla podívat je nespočet. 


Travel. This is one of my most favourite verbs, and although it is sometimes a bit complicated, I try to travel as much as possible. I think the most important thing a person needs is a partner to travel with. Because if you have a great partner, you do not mind sleeping on the street, having a train delayed or to get lost somewhere. My partner in crime is my "twin" Lea, whom you all know very well. We even have our common hastag on Instagram, under which you can find all our travel photos #twiniesaretraveling. This article I would like to devote to nine places I would like to visit one day. I did not include the places I've visited before, and it's just the narrowest choice, because the places I'd like to see are countless.

Začala jsem nad tímhle seznamem přemýšlet, když jsem od Leonky dostala k vánocům knihu "Book for making lists of things on your mind and in your heart (and other stuff)". Když jsem si ji prohlížela a našla jsem tam stránku s názvem "PLACES I DREAM OF GOING" tak jsem si řekla "Kam vlastně chci jet?". Naše cesty totiž v 90% určují ceny letenek, vlaků a autobusů a jednoduše jezdíme tam, kde nás to v tu chvilku vyjde nejlevněji. Co si budeme namlouvat, jsme chudé studentky. 


I started thinking about this list when I got a book called "Book for making lists of things on your mind and in your heart (and other stuff)" for Christmas. When I looked at it and found a page called "PLACES I DREAM OF GOING", I said to myself, "Where do I actually want to go?" Our trips at 90%, determine the prices of airline tickets, trains and buses, and we simply go where we get the cheapest ticket at that moment. We won't lie to ourselfs, we are just poor students.Tento článek píšu hlavně kvůli tomu, že mi třeba někdo z vás, kdo už moje "místa z Bucket listu" navštívil a doporučí co tam vidět, nebo mi rovnou řekne, že to za to nestojí a tak podobně. Navíc mě i neskutečně zajímá kam byste vyrazili vy, kdyby jste teď měli tu možnost si sbalit batoh a odletět na vaše vysněné místo?Rusko | Tenhle obrovský stát mě fascinuje. A pokud čtete můj blog už nějakou tu dobu, tak jste si toho určitě všimli. Už jsem několikrát zdůrazňovala, že to nemá nic společného s politickou stránkou této země, protože ta s mou láskou k Rusku nijak nesouvisí. Beru to čistě z kulturní stránky. Miluji jejich architekturu, přírodu, počasí a dost obdivuji to, jak jsou Rusové vlastenečtí. Tohle v Česku podle mého názoru totiž moc nefunguje.

Finsko | Laponsko, Mumínci, sobi, sníh. Takhle si představují Finsko. Vím, že je to možná mylná představa a někdo z vás, kdo už tuhle zemi navštívil, mě vyvede z tohohle ideálního světa. Každopádně to bude vždycky země, do které se budu chtít podívat. Ať už do Laponska nebo do Helsinek (nejlépe všude).

Švýcarsko | ČOKOLÁDA. Ano, tohle je první věc, která mě napadne při zmínění této země. Mamčina kamarádka tam má dceru a mě vždycky baví si prohlížet její fotky, poslouchat její příběhy a už kvůli nim bych se tam chtěla jednou vydat. 

Dánsko | Bude to znít jako klišé, ale myšlenka "podívat se do Dánska" mě poprvé napadla, když jsem četla Dánskou dívku od Davida Ebershoffa, se kterým jsem si po přečtení knížky vyměnila pár emailů a to mě prostě jen utvrdilo v tom, že se do Dánska musím vydat. A je možné, že na tento výlet ani nebudu muset čekat tak dlouho, protože s Leou tam plánujeme vyrazit na Mistrovství světa v hokeji, které se bude konat v květnu. 

USA | Kdo by se nechtěl podívat do Ameriky, že? Vlastně bych byla divná, kdyby se tady tahle obrovská země se neskutečnými místy nedostala. Mám tam dvě města, které bych chtěla navštívit ze všeho nejvíc - San Francisco a Chicago. San Francisco je takový můj sen kvůli Alcatrazu, který bych chtěla vidět. To místo má prostě svoje kouzlo. Chicago je zase takový můj hokejový sen. Ale celkově jsem na něj slyšela jen chválu, navíc se mu přezdívá "Větrné město", takže žádné nesnesitelné vedro. To neznamená, že bych se nechtěla podívat třeba do New Yorku, Washingtonu, ale i těch víc jižnějších států. 

Argentina | Tenhle stát miluji už jenom kvůli jejich přízvuku ve španělštině. Panebože, jak já miluji to jak mluví. Působí to na mě nějak podobně, jako když slyším slovenštinu. Navíc jsem tady na Erasmu teď poznala ve třídě dvě holky, které jsou právě z Argentiny a jsou to tak miloučké osůbky, že chci do té Argentiny vyrazit co nejdříve. A přiznávám, má na tom trošku podíl i to, že koukám na Soy Luna, suďte mě. 

Irsko | Zeleň, zrzaví lidé, déšť, The Led Farmers. Irsko je můj sen, hrozně bych se tam chtěla podívat, takže myslím, že další prázdninová destinace je jasná, co Leo?

Norsko | V Norsku jsem už jednou byla a to konkrétně letos v srpnu. Stihly jsme ale procestovat jen hlavní město, takže bych se někdy chtěla vrátit a objevit krásy norské přírody. 

Itálie | V Itálii jsem ještě nikdy nebyla. Divné, připadá mi, že je to jedna z těch dovolenkových klasik, kam Češi vyrážejí za mořem. Já bych si to moře klidně odpustila. Raději bych se vydala do měst jako je Řím, Benátky, Verona, podívala se někam za vínem...

Russia | This enormous state fascinates me. And if you've been reading my blog for some time, you've certainly noticed it. I have mentioned on several occasions that it has nothing to do with the political side of this country, because it has nothing to do with my love for Russia. I take it purely from the cultural side. I love their architecture, nature, weather and I admire how the Russians are patriotic. This, in my opinion, does not work very well in the Czech Republic.

Finland | Lapland, Mummins, reindeer, snow. This is Finland according to me. I know this is perhaps a misconception, and any of you who has visited this country will lead me out of this ideal world. It doesn't matter, it will always be the country I want to visit. Whether in Lapland or Helsinki.

Switzerland | CHOCOLATE. Yes, this is the first thing that comes to my mind when someone mentions this country. My mum's friend has a daughter who lives there and I always enjoy seeing her photos, listening to her stories, and I'd like to go there once.

Denmark | It will sound like a cliché, but the idea of ​​"visit Denmark" first came to my mind when I read a Danish girl from David Ebershoff, with whom I exchanged a few emails after reading the book and it just confirmed that I have to go there. And it is possible that I will not have to wait for this trip so long as Lea and I are planning to go there to the World Ice Hockey Championship in May.

USA | Who would not want to go to America, right? Actually, I would be weird if this huge country did not get it to my list of places I want to visit. I have two cities I would like to visit most of all - San Francisco and Chicago. San Francisco is such a dream for Alcatraz that I want to see. That place just has its charm. Chicago is like my hockey dream. But overall, I just heard praise on it, plus they also call it "Wind City", so there will not be hot weather I guess. That does not mean I do not want to go to New York, Washington, and also to more southern states.

Argentina | I love this country just because of their accent in Spanish. God, how I love when they are talking. It's something like me when I hear Slovak. In addition, I'm here at Erasmus and we have two girls from Argentina in our classroom and they are so kind to me that I want to go to Argentina even more. And I have to admit that the fact I'm watching Soy Luna has its influence too. Don't judge me.

Ireland | Green nature, ginger people, rain, The Led Farmers. Ireland is my dream, I'd really like to go there, so I think the next holiday destination is clear, what do you think L.?

Norway | I was there this year, specifically in August. However, we only traveled through the capital, so I  want to go back and discover also the beauty of Norwegian nature.


Italy | I have never been to Italy before. Odd, because it seems to me that it's one of those holiday classics, where Czechs go out by sea. I don't need to go there because of the sea. I'd rather go to cities like Rome, Venice, Verona, try some italian wine...

A kam byste se nejraději podívali vy?


Where would you like to travel?

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

1 comments:

  1. Já jsem v tomhle asi trochu jiná, ale USA mě nikdy moc nelákalo. Možná San Francisco a parky v USA:). Nejvíce bych chtěla navštívit Nový Zéland. To je asi number one. Dále by to byla Austrálie, Barma, Čína, Gruzie, Irsko, Island, Norsko a Řecko. No, mám co dělat :D

    ReplyDelete

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic