Wednesday, 25 October 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA #9 | Na co si zvykám vol. 2

Na poslední článek s tímto tématem byly docela pozitivní ohlasy, tak jsem se rozhodla pro jeho pokračování, protože věcí, na které si zvykám je stále spousta. Zároveň bych se chtěla tak nějak omluvit, že teď bylo na blogu nějakou dobu ticho, ale já protože poslední dobou jsem tak nějak bez energie, nechtěla jsem to přenášet i tady na blog, takže jsem si říkala, že bude lepší nějakou dobu raději nepsat. 


The last article on this topic was quite popular, so I decided to continue, because there is still a lot of things I'm getting used to. At the same time, I would like to apologize for that the blog has been in silent, but since I was out of energy, I did not want to transfer it here on the blog, so I thought it would be better not to write for some time.


Většina z těch bodů vznikla jak jinak než ve škole. Nudíme se tam tak často, že už si preventivně nosím notýsek a sepisuji si tam nápady na články, to-do-listy a tak podobně...


 • Začneme něčím, co mě tady neskutečně otravuje a jsem si jistá, že nejsem jediná z holek. Jakože zima je od toho, abych se nemusela ob-den ve sprše otravovat s holením nohou, akorát že zima tady je 20 stupňů, takže ať žijí žiletky.
 • Dali by jste si suché víno? To je tady trošku nemožné. Když jsem byla v obchodě s kamarádkou Magdou, tak mi oznámila, že musím číst etiketu a podle toho k čemu víno doporučují odvodit jestli je suché, sladké, polosuché. Aneb Terka bude expert přes víno po půl roce tady (pravdou je, že jsem našla jedno, které má na sobě jediné nápis "seco" a toho se držím).
 • V neděli všechno spí. A když říkám všechno, tak tím myslím všechno. Takže pokud patříte k lidem, kteří v neděli rádi vyrážejí na nákupy do obchodních center, tak na to tady rovnou zapomeňte. Španělé mají zavřeno, raději vyražte na pláž nebo do přírody.
 • Ve většině obchodů tady mají takové mašinky na drobné a protože na to vždycky zapomenu, tak to tam prodavačky věčně házejí za mě. 
 • Ráj pro alergiky na laktózu. Nevím, kolik toho o této alergii víte, ale většina z nás má povolen ovčí a kozí sýr, který má nějaké odlišné složení a proto nám nevadí. A tady snad nenajdete sýr, který by byl z kravského mléka, nebo je to vážně hodně ojedinělé. Všechny sýry jsou ovčí či kozí, takže Viva Španělsko!
 • Psí exkrementy na chodnících. Asi tak první tři týdny jsem nezvládala nic víc než jít po ulici a sledovat chodník přede mnou, abych náhodou do něčeho takového nešlápla. Teď už jsem expert a zvládám sondovat prostor přede mnou i odpovídat na zprávy zároveň. 
 • Když ve 20 stupních vyrazíte ven v kraťasech, tak budete v jasné menšině, protože pokud je teplota okolo dvaceti, nedej bože když je 19°C, tak Španělé to považují za zimu a šála je normální stav.
 • Docela mě dostávají i jejich narozeninové oslavy, i když to teda nevím jestli je normální, nebo se to tak jen sešlo u dvou lidí, které známe. Každopádně jejich narozeninové oslavy byly bez alkoholu a takové prostě moc ve stylu "jsme slušní". Ale to vážně může být jen shoda náhod. 
 • Když jsme byly na koncertě v Santa Cruz, tak jsem se cítila divně, že mám přes sportovní podprsenku triko, protože Španělky to na takovéhle akce očividně neřeší a na trička z vysoka kašlou. Vlastně by vám v pohodě stačilo spodní prádlo nebo plavky a zapadnete. 

Most of these points were created at school. We bored so often that I already have a notebook in my bag and I write down ideas for articles, to-do-lists, and other stuff... • Let's start with something that really bothers me here and I'm sure I'm not the only girl. During every winter I love that I do not have to spend almost every day in shower with shaving my legs, except that the cold here is 20 degrees, so viva razor blades.
 • Would you like a dry wine? That's kind of impossible here. When I was in a store with my friend Magda, she told me that I had to read the labels, and according to what the wine is recommended to you will find out if it is dry, sweet, semi-dry... Aka Ter will be an expert over wines for half a year here (the truth is that I found one that has a single inscription "seco" and I stick to it).
 • On Sundays everything is asleep. And when I say everything, I mean everything. So if you belong to people who like to go shopping on Sundays, just forget about it. Bette go go to the beach or to nature.
 • In most shops here they have tiny machines and because I always forget it, the shop assistents have to do it instead of me.
 • Paradise for thos who has lactose allergy. I do not know how much you know about this allergy, but most of us can eat sheep and goat products, which has some different composition. And here you will not find cheese that is made of cow's milk, or it is really very rare. All cheeses are sheep or goats, so Viva Spain!
 • Dog excrement on pavements. For the first three weeks I could not do anything but go down the street and watch the pavement, so that I would not step to something like that. Now I'm an expert and I manage to probe the space in front of me and to answer the messages at the same time.
 • When you go out in the shorts at 20 degrees, you will be in a clear minority, because if the temperature is around twenty, the Spaniards consider it winter and the scarf is normal for them.
 • Their birthday parties even though I do not know if it's normal, or it's just the case of the two people we know. Anyway, their birthday celebrations were alcohol-free. But that can only be a coincidence.
 • When we were at the Santa Cruz at a concert, I felt weird that I had a T-shirt over the sports bra because the Spanish girls did not seem that they care about something that even looks like a t-shirts. In fact, you only need  your lingerie or swimsuit to fit here.
jeany|jeans - F&F
tričko|t-shirt - Primark
bunda|jacket - F&F
mikina|jumper - F&F
čepice|beanie - CROPP
batůžek|bag - AVOCADO PEOPLE
botasky|shoes - F&FP.S. Omlouvám se za to, že fotky jsou dost neaktuální, oslo-podzimní a červeno-vlasé, ale mám docela zásobu z léta a aktuální fotky jsou zatím ještě minimálně dva týdny v nedohlednu. A navíc si ráda připomínám chvíle, kdy jsem si mohla hrát na to, že je podzim s teplotami jaké by na podzim měly být. 

P.S. I'm sorry that the photos are pretty outdated, oslo-autumn and red-haired, but I have a lot of photos from summer and current photos are still at least two weeks in sight. And I also like to remind myself the time when I could pretend that it is autumn with temperatures that are normal for autumn.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic