Saturday, 18 November 2017

POŠLETE LETOS VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Je tady víkend! Jste taky tak nadšení jako já? Dnešní článek bude trošku z jiného soudku než většina mých běžných příspěvků. Rozhodla jsem se ho napsat po zhlédnutí jednoho videa, které vám hodím na konec článku (ale můžete si ho pustit už teď, aby vám moje slova dávala větší smysl). Co bych ještě tak na úvod zmínila je fakt, že fotky nejsou zrovna ve vánoční náladě, protože tady na Kanárech je prostě nemožné vyfotit si fotku, kde nevypadáte jako na dovolené u moře. 

It's a weekend! Are you as enthusiastic as me? Today's article will be a bit different than most of my regular posts. I decided to write it down after seeing one of the videos that I will put at the end of the article (but you can watch it now so my words make more sense). What I would mention at the beginning is the fact that the pictures are not just in the mood of Christmas, because here on the Canary islands it is simply impossible to take a photo where you do not look like on a vacation.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak si lidé přáli k vánocům v době, kdy nebyly mobily? V době, kdy bylo běžné z dovolené poslat pohled a dát lidem vědět kde jste i jiným způsobem než sdílením fotky na Instagramu (já osobně dělám do teď obojí). Jsem člověk, který miluje poštu. Nemyslím tím tu státní firmu, protože na tu mám svůj názor ať už jako člověk, který tam pracoval nebo člověk, který využívá její služby. Já miluju pohledy, dopisy, balíčky ♥ 
Vyrůstala jsem v době, kdy bylo normální si na tábor nebo školu v přírodě zabalit dopisní papíry, kdy jsem se každý den těšila, že právě já budu ten táborník, kterému pošťák donese nějakou maličkost z domova. A tak nějak mi to zůstalo. Moji kamarádi mě už znají, a tak skoro vždy, když někdo z nich vyrazí někam za dobrodružstvím, najdu ve schránce pohled s pozdravem. Co je ale hlavním sdělením tohoto článku? Chtěla bych vás postrčit k tomu ať tento rok upustíte od vánočních smsek a přání na Facebooku a zkusíte to zase jednou postaru. Pěkně skočte do obchodu, vyberte tam pár pěkných vánočních přání pro ty nejbližší, jeden večer si uvařte čaj, pusťte si nějaký vánoční film a napište jim tam něco pěkného hezky od srdce. Kdo totiž říká, že musíte popřát krásné Vánoce celému telefonnímu seznamu? Řekněme si to upřímně, s kolika lidmi, kterým pošlete zkopírovanou vánoční básničku, se přes rok sejdete? A o to tady jde! Vánoce nejsou o tom, kdo pošle víc smsek, aby si u někoho udělal očko, Vánoce jsou o tom, že si vzpomeneme na ty nejbližší a uděláme jim radost. Ať už dárkem, vánočním přáním nebo krabičkou s cukrovím. 

Have you ever wondered how people wished for Christmas at a time when there were no mobile phones? At the time when it was normal to let people know where you are by sending a postcard than sharing a picture on Instagram (I personally do both now). I am a person who loves post. I do not mean the state firm, because I have my opinion either as a person who worked there or a person who uses its services. I love postcards, letters and packages
I grew up in times when it was normal to pack letter papers for a camp or school in the countryside, when I was looking forward that I will be the camper that will get a piece of home from the postman. And somehow it stayed with me till nowdays. My friends already know me, and almost always when one of them goes out for adventure, I will find a greeting in the mailbox. But what is the main message of this article? I would like to push you to forget about messages on Facebook or via your mobile phone and try it another way this Christmas. Go to the shop, choose some nice Christmas cards for your closest ones, at home make a cup of tea, watch a Christmas movie and write there something nice from your heart. Who tells you that you have to wish for a Merry Christmas to all your phonebook? Let's say honestly, with how many people to which you send a copied Christmas poem, will you meet over a year? And that's what's going on here! Christmas is not about the number of people to which you send a message. Christmas is about remembering the closest ones and making them happy. Whether it's a gift, a Christmas card or a box of Christmas sweets.
šaty|dress - H&M
jeaska|jacket - William&Delvin
taška|bag - UPOL merch
kecky|sneakers - Vty
sluneční brýle|sunglasses - ťaman
Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic