První pomoc při zničených nehtech


Ano, ano, Ter píše beauty článek. Normálně tyhle věci přenechávám daleko zkušenějším a hlavně beauty blogerkám, ale jelikož jsem našla něco, co mi zaručeně pomáhá spravit a posílit nehty, tak jsem si říkala, že by byla škoda se o to nepodělit. 


Yes, yes, Ter writes a beauty article. Normally I leave these things fot far more experienced and especially beauty bloggers, but since I found something that surely helps me to fix and strengthen my nails, I thought it would be a shame not to share it.

Poslední dva měsíce moje nehty prodělali dost změn. Kvůli odletu do Španělska jsem upustila od gelových nehtů, na které jsem chodila asi rok, což jim úplně nepřidalo. Navíc pak moje stěhování, nová škola, noví spolubydlící, noví spolužáci... všechno to bylo hrozně stresující a v těchto situacích si vždycky dloubu do nehtů. Nejsem ten člověk, co by si je kousal, to ne, ale prostě do nich drbu a drbu, až je to pomalu horší, než kdybych si je kousala. Někdy před třemi týdny jsem si řekla "A DOST!". Věděla jsem, že jsem si s sebou na ostrov (to zní jako ta hra "Co by jste si vzali na ostrov?), vzala pár laků, které mají pomáhat při výživě nehtů a rozhodla jsem se, že je vyzkouším. 
Upřímně to byla ta nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Dva z těchto laků pomáhají tomu, aby byly nehty pevnější a nelámaly se. Ten třetí pak vyživuje nehty, ale i kůžičku kolem, což bylo pro mě to nejdůležitější. Po týdnu užívání jsem opravdu zaznamenala posun a to jak v růstu nehtů, tak v tom, že se nelámou a vše okolo se mi zahojilo. Takže pokud hledáte nějakou pomoc a máte stejný problém během stresových situací, tak rozhodně vyzkoušejte. 

For the last two months, my nails have changed a lot. Due to my departure to Spain, I stopped going to the gel nails I had had about a year, which did not add them. In addition, my relocation, new school, new roommates, new classmates... it was all very stressful, and in these situations I always rub to my nails. I'm not the one who would bite them, no, but I rub and rub to them, until it's slower worse than if I bite them. Three weeks ago, I said to myself, "Enough!" I knew I took on the island (it sounds like the game "What would you take to the island?), a couple of nail polish to help with nail nutrition, and I decided to try them.

Honestly, it was the best thing I could do. Two of these nail polish help make your nails stronger. The third one nourishes your nails, but also the cuticle around, which was the most important thing for me. After a week of use, I really saw a change in both the growth of nails and the fact that they did not break and everything around it healed. So if you are looking for some help and you have the same problem during stressful situations like me, you should definitely try it.Gabriella Salvete Nail Care: VITAMINE booster

EBD CUTICLE OIL peach

Dekor: zpevňující gel s hedvábím

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment