Friday, 11 May 2018

BENEFITS YOU SHOULD BE TAKING ADVANTAGE OF AS AN ERASMUS STUDENT


Kdybych jela na Erasmus teď, tak bych pár věcí udělala jinak, využila víc výhod a vytěžila z toho celých 100% místo těch mých 90%. Bohužel můj Erasmus už je ta tam, a tak jsem se rozhodla podělit se o to málo, co jsem zjistila s křížkem po funusu, alespoň s vámi, co se na svůj studijní pobyt teprve chystáte, protože tyhle vychytávky vám ušetří jak peníze, tak stresy. 

EN: If I went to Erasmus now, I would do a few things differently, take advantage of the benefits on 100% instead of my 90%. Unfortunately, my Erasmus is already gone, so I decided to share it at least with you, who are going to study abroad, because these little things will save you both money and stress.

1. ESN card
- takhle karta vám ulehčí život. Je to ISIC na druhou. No, ehm, asi jsem ISICu trošku přilepšila, protože poslední dobou mi přijde, že je tam těch slev méně a méně. Už ani ta sleva ve Starbucks, kam skočím jednou za půl roku, neplatí. 
Zpět k ESN kartě, zaregistrujete se podle oblasti, do které se na váš Erasmus chystáte a vyzvednete si ji až na místě. Pak už můžete využívat slevy všeho druhu, například Flixbus, sleva 15% na letenky s Ryanair a zadarmo vám odbaví jedno 20kg zavazadlo nebo 10% na Eurosender, kdybyste si náhodou nezvládli sbalit vše, co budete potřebovat. 

2. SLEVY PRO ERASMÁKY U LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ
- Než si budete kupovat letenku, zjistěte si, které letecké společnosti do vaší studijní destinace létají a koukněte se k nim na stránky, jestli nemají nějaké výhody právě pro studenty na Erasmu. Brussels Airlines mají například studentský balíček za 199, který zahrnuje: zpáteční letenku, flexibilní datum návratu, 58 kg v zavazadlech (23 kg odbavené zavazadlo, 23 kg druhé odbavené zavazadlo a 12 kg příruční zavazadlo) a zároveň vám dají slevu na budoucí lety pro vaše příbuzné a přátelé. A to se vyplatí. Jsem si jistá, že se najde spousta dalších společností, které mají podobné nabídky pro studenty na Erasmu, nebo pro studenty tak nějak obecně.

3. RŮZNÉ VÝHODY, RŮZNÝCH MĚST
- Spousta větších měst, které s Erasmus studenty tak nějak počítají nabízí různé kartičky, díky kterým se vám v daném místě bude fungovat o 100% lehčeji. Balíčky se město od města liší, ale třeba v Lisabonu vám nabídnou kartičku na veřejnou dopravu a PARTY LIDÉ POZOR! dokonce díky ní budete mít volný vstup do dvou největších Lisabonských klubů - PLACE Music Box a Lust in Rio. Podobnou kartu vám nabídne také Budapešť, kde díky tomu budete mít opět volný vstup do klubů a na různé zajímavé akce, budete mít slevy na vaše studentské výlety, které určitě budete, jako správný cestovatel, plánovat a budete také moct využívat slevy do hospod, restaurací, posiloven a HOLKY POZOR! ke kadeřnici. Podobnou kartičku si můžete pořídit také v Granadě ve Španělsku a pokud alespoň trošku znáte Španělsko, tak víte, že sleva na vstup na diskotéky v Granadě je výhra. Navíc ke kartě dostanete i dárek v podobě batůžku. A kdybyste se čistě náhodou chystali do Polska, tak takovou kartu můžete najít i v Krakově. U spousty dalších měst si pak vystačíte opět s ESN kartou, o které tady mluvím skoro pořád. Pokud jste sportovní nadšenci a vyrážíte studovat do Holandska, určitě se podívejte na Erasmus Sport Club, který nabízí spousty skvělých věcí a slev okolo sportu.

4. ÚČET V BANCE
- pokud má vaše banka zpoplatněné výběry z bankomatu v zahraničí nebo byste měli raději Erasmus stipendium odděleno od svých běžných peněz, možná by bylo fajn zvážit založení si účtu v místě studia. Poptejte se studentů okolo, nebo přímo na vaší univerzitě, protože spousta univerzit přímo spolupracuje s některou z bank a může vám tak pomoci a třeba i zařídit výhodnější studentské konto. 

5. BUDDY PROGRAM
- tenhle program, díky kterému se budete moci propojit se studenty univerzity, kam se chystáte, vám pomůže s prvotním začleněním. Funguje to tak, že vám přiřadí jednoho studenta, který vám ukáže město, pomůže vám s papírováním, ukáže vám, kde to nejvíc žije a budete si s ním moci prohlédnout i školu. Zároveň pokud vyrážíte do země, kde není angličtina oficiálním jazykem, může pro vás tento student fungovat i jako tlumočník. 

Budu ráda, když tenhle článek budete sdílet, nebo ho přepošlete vašim kamarádům, o kterých víte, že se na Erasmus chystají, protože minimálně o slevě na letenky by se měli dozvědět včas! 

EN: 
1. ESN card
- this card will make your life easier. It's like ISIC card but 10 times better. Well, um, I probably overrated ISIC a little bit, because lately I find that there are less and less discounts there. Even the discount in Starbucks is gone. 
Back to the ESN card, you can register there according to the area in which you are going to Erasmus and pick it up there. Then you can enjoy discounts of all kinds, such as Flixbus, Ryanair offers a 15% discount on the ticket and free one 20 kg luggage or 10% on Eurosender if you need more stuff and your suitcase is too small. 

2. DISCOUNTS FOR AIRLINES
- Before you buy a ticket, find out which airlines fly to your destination and look at their websites if they offer any benefits for Erasmus students. Brussels Airlines then has a 199 student package including: return ticket, flexible return date, 58 kg in luggage (23 kg checked baggage, 23 kg second checked baggage and 12 kg hand baggage), and also giving you a discount on future flights. And it pays off. I'm sure there are a lot of other companies that have similar offers for Erasmus students or for students in general.

3. DIFFERENT ADVANTAGES, IN DIFFERENT CITIES
- A lot of bigger cities somehow count on Erasmus students and offer them different cards to make their life 100% easier at that place. Packages vary from city to city, but for example in Lisbon you will be offered a public transport card and PARTY PEOPLE ATTENTION! even thanks to it, you will have free access to the two biggest Lisbon clubs - PLACE Music Box and Lust in Rio. A similar card will also be offered in Budapest, where you will have free entrance to clubs and various interesting events, you will have discounts on your student trips, which you will definitely, as a proper traveler, plan and you will also be able to enjoy discounts in pubs, restaurants, gym and GIRLS ATTENTION! to the hairdresser. You can also buy a similar card in Granada, Spain, and if you know Spain at least a bit, you know that a discount to Granada clubs is a win. In addition to the card you get a gift in the form of a backpack. And if you are going to Poland, you can find such a card in Krakow too. With many other cities, you can use the ESN card, which I talk about here almost all the time. If you are a sports enthusiast and go to study in the Netherlands, you should definitely look at the Erasmus Sport Club, which offers plenty of great things and sports discounts.

4. BANK ACCOUNT
- If you have to pay cash withdrawal in abroad or you would rather have your Erasmus scholarship separated from your normal money, it might be a good idea to consider setting up an account at your place of study. Ask students around, or directly at your university, because many universities collaborate with some banks and can help you and even arrange a more profitable student account.

5. BUDDY PROGRAM
- this program will help you connect with the university students where you are going. They assign you a student who will show you the city, help you with paperwork, show you the most favourite places and your new school. At the same time, if you go to a country where English is not an official language, this student can also serve as an interpreter for you.

I will be happy if you will share this article or you can send it to your friends, who are going to Erasmus soon. Because I think it's good to know at the least about the flight ticket discount!

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic