Saturday, 26 May 2018

Dalších 6 cestovních aplikací, které vám ulehčí život

Jelikož můj poslední článek na téma "cestovní aplikace" (zde) měl docela úspěch, a protože pár takových aplikací jsem si minule ještě nechala pro sebe, tak se s nimi hlásím teď a doufám, že vám zase o něco ulehčí ten cestovatelský život, který teď v létě bude určitě ještě o něco aktivnější. 

Since my last article about "travel apps" (here) has been quite successful and  because I still have some tips for you, I decided to let you know about them and I hope it will make your lifes a little bit easier, especially now when the summer is approaching.

Tentokrát to asi bude převážně pro české čtenáře, protože většinu aplikací, které jsem si pro vás dneska připravila využijete hlavně v Česku. To ale neznamená, že by teď měli cizinci přestat číst. Přece jenom jsou tady dvě aplikace, které využijete i po světě a pokud se chystáte na nějaký čas do České republiky, tak tím tuplem pokračujte ve čtení, protože tady najdete spoustu tipů jak cestovat vlakem po Česku co nejefektivněji a nejlevněji. 

Protože vlakem cestuji kvůli škole takřka denně (článek o dojíždění z Ostravy do Olomouce zde), tak v mém telefonu najdete hned tři aplikace, které mi s mými cestami do školy a ze školy pomáhají. 

This time it will probably be mainly for Czech readers, because most of the applications I have prepared for you today can be used mainly in the Czech Republic. But that does not mean that foreigner readers should stop reading. There are also two applications that you can use around the world, and if you are planning to go for some time to the Czech Republic, then you should definitely continue reading because there are plenty of tips on how to travel by train in the Czech Republic in the most efficient and cheapest way.


As I travel by train for school almost daily (article about commuting from Ostrava to Olomouc here), there are three applications in my phone which help me with my travels to school and back home a lot.


Jízdenky

Aplikace Jízdenky od Student Agency jsem objevila letos v březnu a když si odmyslím to, že vyhledávání spojení tam trvá o něco déle, než když si lístek kupujete klasicky přes jejich webovky, tak je to naprosto super! Navíc vám to ušetří i nějakou tu korunu, protože lístky přes kreditovou jízdenku jsou prostě levnější. Plus máte všechny jízdenky hned po ruce, nemusíte je složitě hledat v emailu a když chcete nějakou náhodou zrušit, protože vám zrovna přišla smska "váš vlak bude na své trase asi o 20 minut opožděn" tak to máte hotovo do dvou minut. Tato aplikace má ale i dvě nevýhody. První z nich je, že minimální kredit, který si tam musíte dobít je 300 Kč, a protože já nikdy dobře neodhadnu, kolik toho za měsíc procestuji, tak se mi stává, že mi prostě občas na poslední dvě jízdy už nevyjde kredit a já si je pak kupuju stejně přes internet, protože se mi tam nechce posílat další tři stovky kvůli dvou korunám, co mi tam třeba zrovna na ten jeden lístek chybí. Další nevýhodou je to, že aplikace je o něco pomalejší než právě webovky RegioJetu, takže pokud si jízdenku kupujete těsně před odjezdem a jsou ve vlaku třeba poslední tři volná místa, může se vám stát, že nakonec nikam neodjete, jelikož apka prostě ještě nezaznamenala, že jsou ta místa už prodaná. 


Jízdenky of Student Agency's I discovered this March, and when I don't count that searching for train connections takes longer than when you buy a ticket through their websites, it's absolutely perfect to me! Moreover, it saves you some crowns, because tickets through a credit ticket are simply cheaper. Plus, you have all the tickets right in the same place, you do not have to look for them in the email, and if you want to cancel it, because you just got the message, "your train will be delayed for about 20 minutes," so you can do it in two minutes. However, this application also has two disadvantages. The first one is that the minimum credit you can recharge there is 300 Kč, and because I never figure out how much a month I travel, it happens to me that sometimes I do not have enough credit for the last ticket and I buy them over the Internet because I do not want to send there another three hundred more for the two crowns that I need for one ticket. Another disadvantage is that the application is a bit slower than the RegioJet websites, so if you buy a ticket just before your departure and there are the last two free seats on the train, it could happen that you won't get your ticket cause the app simply did not notice that the seat is already sold.


Leo Express
Leo Express je mou asi nejméně oblíbenou dopravou. Jelikož je vlak celkově kratší, je tam tím pádem i méně volných míst, moc mi nevyhovují ani časy ve kterých jezdí, připadá mi, že mívá nejčastěji zpoždění a ani se studentskou slevou vás nevyjde zrovna nejlevněji. Každopádně aplikaci mám jako poslední záchranu, kdyby mi náhodou selhala veškerá jiná doprava. Navíc to má jednu malinkou výhodu v tom, že pokud si takhle přes Leo Express koupíte jízdenku, tak vám zároveň vrátí 10% z ceny v tzv. "leo korunách" a když jich máte dost, můžete si za ně pak kupovat další lístky na vlak. 

Leo Express is probably my least favorite transport. As the train is generally shorter, there are less free seats, I do not like the times in which the train goes, it seems to me that it has delay a lot and even with the student discount you don't get the cheapest ticket (in my opinion). Anyway, I have it in my phone as the final rescue if accidentally all of my other transports fail. In addition, it has one tiny advantage in buying a ticket through Leo Express, you get 10% off in the so-called "leo crowns", and if you have enough, you can buy more train tickets with them.

Můj vlak
Aplikace Můj vlak od Českých drah jsem si stáhla taky někdy uprostřed semestru, protože mě nebavilo si pořád ty jízdenky kupovat přes internet. Nejsem zrovna nadšencem pro České dráhy, ale jezdím s nimi právě v takové dny, kdy mi přijde smska, že můj RegioJet bude opožděn. Bylo mi totiž řečeno, že pokud mají vlaky ze stejného směru zpoždění, tak České dráhy, jako státní podnik, mají přednost před soukromými dopravci (RegioJet, Leo Express) a tím pádem mě celkem pravidelně zachraňují od dvouhodinového pobytu na nádraží v Olomouci. A jako bonus se vám tam za jízdenky podobně jako v Leo Expressu přičítají body a vy si pak za ně můžete koupit další jízdenky, nebo je minimálně použít k tomu, abyste měli slevu třeba na místenku v Pendolínu. 


I have also downloaded Můj vlak by Czech Railways sometime in the middle of the semester, because I did not enjoy buying the tickets online. I am not really a fan of the Czech Railways, but I go with them just in those days when I find out that my RegioJet will be delayed. I was also told that if the trains from the same direction are delayed, Czech Railways, as a state-owned company, took precedence over private transport companies (RegioJet, Leo Express) and thus save me quite regularly from a two-hour stay at Olomouc train-station. And as a bonus, you get points as the ones from Leo Express tickets, and you can buy additional tickets with them or use them at least to get a discount on a Pendolino seat.


GoEuro
Pokud vás baví cestovat a jste ten typ cestovatele, který cestuje prostě low cost a hledá všemožné cesty jak se dostat z bodu A do bodu B, budete GoEuro milovat. Takhle aplikace vám totiž najde veškerou autobusovou, vlakovou a leteckou dopravu po Evropě a srovná vám je podle ceny a délky cesty.


If you are enjoying traveling and you are the type of traveler who simply travels with low cost everything and looking for all sorts of ways to get from point A to point B, you will love GoEuro. This application will find you all the bus, train and air transport in Europe and compare it to you according to the price and length of your journey.

Apple Music
A protože občas se stane, že se vám ta cesta protáhne třeba na celý den (o jedné takové nekonečné cestě si můžete přečíst u Leonky na blogu), tak je dobré s sebou mít nějakou aplikaci, která vás alespoň na čas zabaví. Já osobně s hudbou spím i během letu, nebo cesty autobusem. V minulém článku jsem zmiňovala Spotify, ale poslední dobou jsem spíš Apple Music člověk, nějak mi víc vyhovuje ten systém tam, než na Spotify, i když přiznávám, že playlisty jsou tady o něco horší. 


And because it sometimes happens that the journey will be stretched for a whole day (you can read about one such endless journey in Lea's article), so it is good to have some app that will entertain you at least for a while. I personally sleep with music during a flight or a bus trip. I mentioned Spotify in the last article, but I am more an Apple Music person lately, somehow I like the system more than Spotify's, although I admit that playlists are a little worse here.


Rekola
Poslední aplikací je jedna taková růžová, která vám ulehčí a zpříjemní cestování mezi krátkými vzdálenostmi po městě. Ano, jsou to ta slavná Rekola s insta-friendly košíkem. Tuhle růžovou zábavu/dopravu můžete vyzkoušet hned v 7 různých městěch České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec, Teplice a České Budějovice). Například v Olomouci je to perfektní doprava mezi fakultami, pokud máte na přesun jen 15 minut. V Ostravě se tak můžete projet třeba v Komenského sadech a v Praze zkusit tak trochu jiný styl turistění. Díky aplikaci zjistíte, kde kola najít a kde je posléze zase odevzdat. Navíc vám aplikace generuje kód k zámku, který na kole je. 

Ten první článek byl zaměřený hodně na leteckou dopravu, zatímco ten dnešní byl hodně o té vlakové, takže záleží jen na vás, co si pro svůj další výlet vyberete vy. Já jen doufám, že vám tenhle článeček k něčemu bude a třeba vás zachrání až bude mít váš vlak zpoždění, nebo vám zruší autobus. 
Všechny aplikace krom Apple Music by měly být dostupné také pro Android telefony, takže si je běžte pěkně vyhledat a protože je dneska vážně krásně a já tohle všecho sepisuju na terase, tak vy můžete vyrazit třeba do parku projet si nějaké to Rekolo a v nějaké pauze u piva naplánovat letní dovolenou. 

The latest application is the pink one that will make it easy for you to travel between short distances around the city. Yes, it's the famous Rekola with an insta-friendly basket. You can try this pink entertainment/transport in 7 different cities in the Czech Republic (Prague, Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec, Teplice and České Budějovice). For example, in Olomouc, it is the perfect transportation between faculties if you have only 15 minutes to move. In Ostrava you can go for example to Komenského sady and in Prague you can try a little different style touristing (no idea, if this word exists). Thanks to the application, you will find out where to find the bikes and where to return them. Additionally, the application generates the code to the lock that is on the bike.

The first article was focused more on a airline traffic, while the current one was a lot about the trains, so it's up to you what kind of transportation you choose for your next trip. I just hope that this article is going to be useful and it will save you when your train will be delayed or your bus will be canceled.
All apps, except Apple Music, should also be available for Android phones, so you can search them nicely and because it's really beautiful weather today and I'm writing this text on the terrace so you can go to the park to ride some of Rekolo and in some beer break you can plan a summer holiday.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

2 comments:

 1. Parádní tipy! :) Já používám tak 2, přičemž ostatní společnosti mi zatím stačí jen ve webovém prohlížeči, většinu roku. :)
  Lola-J.cz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jasně, ono když člověk fakt nejezdí denně, tak mu to stačí na webovkách. :)

   Delete

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic