Monday, 9 July 2018

GERMANY 2/4 [Rostock]

Jelikož je neděle a moje plány byly rozhodně daleko od toho se probudit s horečkou a snažit se vyléčit za 24 hodin, abych zítra (když to čtete, tak už dneska) přežila směnu v práci, říkala jsem si, že to ležení v posteli a pití hektolitrů čaje, využiju alespoň k napsaní dalšího článku z mého německého dobrodružství. Tentokrát to bude ze dne, kdy jsem s moji milou Marie objevovaly (minimálně já objevovala) její studentské město - Rostock. Pokud bych měla tohle rozkošné městečko přirovnat k nějakému českému, tak jediné co mě napadá je Olomouc. Je možné, že někdo by našel i něco podobnějšího, ale mě to prostě připadalo jako mé univerzitní město v Česku s tím rozdílem, že když dojdete kousek za centrum, tak v Olomouci nenajdete přístav plný lodí. 

It's Sunday and yeah, my plans were definitely far from waking up with fever and trying to cure in 24 hours to survive tomorrow (when you read it, it is already today) the shift at work. I thought that cause I have to lie in bed the whole day and drink hectoliters of tea, I could at least write another article from my German adventure. This time it will be the day I discovered with my dear Marie (at least I discovered) her student city - Rostock. If I had to compare this lovely town to a Czech one, the only place that came to my mind is Olomouc. It is possible that somebody would find something more similar but it just seemed like my university city in the Czech Republic with the difference that when you walk 10 minutes from center, you won't find a port full of boats in Olomouc.


Jelikož mě Marie už předem upozorňovala, že je Rostock menší, minimálně pokud ho srovnáte s Hamburkem, rozhodly jsme se, že si trošku pospíme a do města vyrazíme pěkně v klidu. Šly jsme pěšky, procházely různé uličky a protože byla neděle a město bylo až na pár turistů prázdné, spoušť na foťáku byla stále v akci. 

Since Marie had warned me beforehand that Rostock is smaller, at least if you compare it to Hamburg, we decided to sleep a little bit more. Then we walked through different aisles and because it was Sunday and the city was empty except for a few tourists, the trigger on the camera was still in action.


Marienkirche

Ratschow-Haus


Vpravo: Universität Rostock

Bych tu fontánu a lidi kolem/v ní mohla pozorovat hodiny.

Z města jsme se vydaly rovnou do přístavu, fajn, fajn, prvně jsme zamířily k benzínce, což byla v neděli jediná možnost, jak si někde sehnat pivo. Pak už jsme se usadily pěkně u vody a povídaly si a pily a fotily a bylo to prostě děsně fajn, co vám budu povídat. 

From the city we went straight to the port, fine, fine, first we went to the gas station, which was the only way to get some beer on Sunday. Then we settled down by the water and talked and drank and took a lot of photos and it was just amazing, I won't lie. 


Vpravo: Petrikirche
Z přístavu jsme zamířily domů, dát si něco k obědu - kuřecí kousky ve tvaru dinosaurů a hranolky z batátů (byla jsem nadšenější jak díte v McDonaldu). Jinak jsem jediná, kdo v Česku nenašel předpřipravené mražené sweet potato fries? Já je totiž od návratu ze Španělska děsně postrádám a nemůžu je nikde v obchodech najít. Když jsem je navíc zkoušela klasicky připravit z batátů doma, tak to prostě nebylo ono. 

From the harbor, we headed home, had lunch - chicken fingers in the shape of dinosaurs and sweet potato fries (I was more excited as a child at McDonald's). Otherwise, am I the only one who did not find pre-prepared frozen sweet potato fries in the Czech Republic? I have been terribly lacking them since I came back from Spain, and I can not find them anywhere in shops. When I tried to prepare them at home, it simply was not that good.


Seznamte se s Oscarem aka Oliverem, jak jsem ho nazvala
Po obědě byl program jasný. Německo zrovna hrálo zápas proti Mexiku a my si nemohly takový fotbal nechat ujít. Vyrazili jsme tedy do vzdálenějšího přístavu plného trajektů, kde jsme pěkně ve velkém stylu sledovaly zápas a většina Němců okolo nás si myslela, že fandíme Mexiku, protože jsme spolu mluvily španělsky. Musím říct, že stejně jako my v Česku zbožňujeme hokej, tak Němci (snad i ve větší míře) zbožňují fotbal. Ta atmosféra byla šílená, o čemž svědčil i pes, kterému někdo navlékl německý dres a na ocas mu připevnili vlaječku, takže když s ním vrtěl, vypadalo to jako že tou vlaječkou mává (trošku přehnané bych řekla). 

After the lunch, the program was clear. Germany was just playing against Mexico and we could not miss such a football match. So we went to a farther port full of ferries, where we were watching the game, and most of the Germans around us thought we were with Mexico because we spoke Spanish together. I have to say that, like us in the Czech Republic love hockey, so the Germans (perhaps even more) love the football. The atmosphere was crazy, as was the dog that somebody had put on a German jersey and a flag attached to his tail, so when he waved it, it looked like he was waving the flag (a bit exaggerated I think).To je k tomuto dni v Rostocku vše, doufám, že jste se pokochali fotkami, možná i trochu pobavili a příště se na vás budu těšit s fotkami z pláže. 

It's all from Rostock for today, I hope you enjoyed the photos, maybe even laughed while reading the article and next time I will look forward to seeing you with photos from the beach.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic