Friday, 6 July 2018

Půl roku jako lektorka v jazykovce

Jelikož nám studentíkům skončil semestr, tak jsem si říkala, proč sem nehodit nějaký ten studijní článek. Problém byl ale v tom, že jsem do školy letos moc nechodila, měla jen minimum předmětů a úplně nevím o čem bych vám tady psala, možná něco na styl "Jak se co nejvíc vyhnout univerzitě?". Protože jsem ale od února pracovala jako lektorka v jazykové škole, tak mě napadlo vám povědět něco málo o tom a rovnou spojit článek s krásnými fotkami, které nafotila Lea. 

As all the students finished the semester, I was wondering that I could share a study article here. The problem was that I did not go to school this year that much, I only had a few classes, and I do not know what I could write about it, maybe something like "How could you avoid university as much as possible?" But since I worked as a teacher at a language school since February, it occurred to me to tell you a little about it and I also thought that I could add these beautiful photos taken by Lea.

Když jsem se v únoru vrátila z Kanárů, bylo jasné, že budu potřebovat práci. Přeci jenom stipendium z Erasmu bylo z účtu dávno pryč a já tak byla ráda, že si můžu zaplatit kafe týdně. Při hledání jsem náhodou narazila na stories kamarádky se zprávou, že v jazykovce, kde učila, hledají nové lektory na španělštinu. Říkala jsem si, že za pokus nic nedám a napsala tam email. Ještě ten týden jsem dostala odpověď, absolvovala pohovor po skypu a dostala přidělené dva kurzy a pár individuálních hodin.

When I returned from the Canaries in February, it was clear that I need a job. Even the Erasmus scholarship was gone from my account and I was so glad I could pay coffee a week. When I was looking for some job, it happened that I came by insta stories of a friend where she was saying that a language school where she was working is looking for new Spanish teachers. I said to myself that I have nothing to lose and I wrote an email to them. I received an answer the same week, passed a skype interview and got two courses and a pair of individual lessons.
Před první hodinou jsem byla neskutečně vynervovaná. Bála jsem se, že budu mít v kurzu špatnou partu lidí, že mě nebudou brát, protože mi je teprve 21, že nebudu umět učit, že jako introvert nezvládnu komunikaci s tolika lidmi najednou, atd, atd... 
Nakonec se ale všechny moje obavy rozplynuly už po prvním týdnu. V kurzech jsem měla skvělé lidi, vypadali, že je moje hodiny baví, opadl i stres z komunikace a celkově to bylo všechno hrozně fajn. 
Vím jistě, že učitelka ze mě v budoucnu rozhodně nebude, ale ten pocit, když vám student(ka) na konci roku donese čokoládu nebo květinu a poděkuje vám za skvělou výuku a příjemně strávený čas, vážně stojí za to! 
Jsem moc ráda, že jsem ten email v únoru poslala a udělala další krok z komfortní zóny, protože tenhle semestr byla moc dobrá zkušenost a já tak zjistila, že zvládám i méně introvertní povolání. Poznala jsem moc fajn lidi, v poslední hodině jsme dokonce měli takový zajímavý pokec o cestování, kdy každý z nás přidal nějakou svou historku. Moje kurzy byly totiž plné cestovatelů, kteří byli v nejrůznějších koutech světa. A jako bonus navíc - co si budeme namlouvat, domácí úkoly a opravování testů je větší zábava, když jste v roli profesora. 

Before the first lesson I was really stressed. I was afraid I will have a bad group of people in the class that they would not take me because I'm only 21 that I will not be able to teach that as an introvert it will be impossible for me to communicate with so many people at once, etc, etc...
In the end, all my fears had disappeared after the first week. I had great people in the courses, it seemed that my hours were fun, the stress of the communication had disappear, and overall, it was all very nice.
I know for sure that I won't become a teacher in the future, but the feeling when your student bring you a chocolate or a flower at the end of the year and thank you for a great lessonw and a pleasant time, it is worth it!
I'm very glad that I sent the email in February and took another step from the comfort zone, because this semester was a very good experience, and I found out that I was able to work in a less introverted job. I knew very good people, and at the last lesson we even had such an interesting talk about traveling, when each of us added some of our stories. My courses were full of travelers who were in various parts of the world. And as an extra bonus - homeworks and exams are more fun when you're in the role of a professor.

triko | t-shirt - Reserved, kalhoty | pants - CROPP, kecky | sneakers - Vty, taška | bag - Martinus.cz, náramky | bracelets - Ale-Hop, brýle | glasses - IN STYLE
Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic