Monday, 13 August 2018

TETOVÁNÍ | Handpoke vs. strojek

Začněme tento článek tím, že rozhodně nejsem žádný odborník a vše co si v tomto článku přečtete je čistě moje osobní zkušenost. Pár tetování už na sobě mám a napadlo mě, že by bylo fajn sepsat vám takové menší srovnání dvou stylů - handpoke tetování a tetování strojkem. Já mám od každého něco, takže pokud se právě odhodláváte na své "poprvé", tak by vám třeba tento článek mohl to rozhodování trošku ulehčit. 

Let's start this article by saying that I'm definitely not an expert and everything you read in this article is purely my personal experience. I already have a couple of tattoos and I thought it would be nice to write a smaller comparison of two styles - handpoke tattoos and classic tattoos made by machine. I have experience with both of them, so if you are just thinking about your "first time", then this article might make it easier for you to make your decision.

Základní rozdíl 

Handpoke, nebo-li tradiční metoda tetování je založena na tom, že tater vpichuje barvu pod kůži klasickou jehlou. Celé tetování je pak práce teček, které tvoří výsledný motiv. K tetování strojkem se pak klasicky používá, jak už název napovídá, strojek. Celkově je strojek asi méně šetrnější varianta než samotná jehla, protože ať už se na to koukáte ze všech možných úhlů, je to pro kůži prostě větší zátěž než ohleduplnější tečkování.

The basic difference


Handpoke, or the traditional tattoo method, is based on the fact that the person who does it stitches the color under the skin with a classic needle. The entire tattoo is then the work of the dots that creates the final work. The tattoo by a machine is then classically, as the name suggests, a machine work. Overall, the machine is perhaps less skin friendly than the needle itself, because if you look at it from all possible angles, it's simply a bigger burden for the skin than a more thoughtful dot.


Délka

Délka tetování rozhodně záleží hodně na tom, jaký motiv si vyberete. Co se ale těchto dvou variant týče, handpoke trvá určitě déle. Přeci jenom je to větší piplačka, tater musí vše ručně vytečkovat a to není úplně práce na 20 minut. Tím ale nechci tvrdit, že tetování strojkem je "šup šup". Mám konkrétně tři kousky dělané strojkem a jejich délka začíná na 20 minutách a končí u 2 a půl hodiny. Jak říkám, je to všechno o složitosti a také velikosti motivu. 

How long does it take?


The length of the process of the tattoo definitely depends on what picture you choose. With regard to these two variants, handpoke certainly takes longer. Actually it is more complicated, the tattoo guy has to manually draw everything dot and it is not work for a 20 minutes. However, I do not want to say that the tattoo from the machine is quick. I have in particular three pieces made by a machine and their length starts at 20 minutes and ends in two and a half hours. As I say, it's all about the complexity and the size of it.


Cena

Cena je u obou variant hodně individuální, ani jedna z nich však není zrovna nejmenší. Handpoke bývá často i dražší, jelikož je pro umělce jednoduše náročnější. Tetování není žádná levná sranda a pokud už nějaké plánujete, tak si na něj odložte radši větší částku. Ne nadarmo mám na všechny svoje "tatůčka" vyhrazenou zavařovačku s nápisem "Tattoo". Navíc pokud chcete aby vaše kérka, kterou budete mít na těle pravděpodobně na vždycky, nějak vypadala, tak na ní prosím nešetřete. 

How much does it cost?


The price is very individual for both variants, but none of them is the lowest. Handpoke is often more expensive, as it is simply more arduous for artists. Tattoos are not a cheap fun, and if you're planning any, you'd better save up for it. That's why I have a jar dedicated to tattoos with a name "Tattoo" on it. In addition, if you want your tattoo that will look nice as it will be on your body forever (probably), do not skimp on it.


Bolest

Na rovinu vám říkám, že to bolet bude. Nechci abyste se děsili už předem, ale logicky, když do vás bude někdo bodat jehlou, tak to nebude úplně nejpříjemnější. Jehla je prostě jehla. Zároveň si ale nepředstavujte nic strašného, co by se nedalo vydržet. Navíc jak se říká "Pro krásu se musí trpět." Kdybych měla srovnat bolest z obyčejné jehly a strojku, tak možná že handpoke bolí o něco více. Ono hodně záleží i na místě, kde se tetuje a také na délce procesu. Čím déle to totiž trvá, tím víc je místo rozbolavěné a logicky to pak bolí ještě o něco víc. 

Does it hurt?


I honestly tell you that it will hurt. I do not want you to be frightened in advance, but logically, when someone uses a needle, it will not be the most amazing experience you've ever had. The needle is simply a needle. At the same time, it isn't anything you could not stand. Moreover, as it says, "For beauty, one must suffer." If I had to compare the pain from a common needle and a machine, maybe the the classic one hurts a little bit more. It depends a lot on the place where it is and also in the length of the process. The longer it lasts, the more the place is sorer and logically it hurts more.


Moji oblíbenci

Nakonec jsem se tady rozhodla hodit pár odkazů buďto na lidi, kteří mě tetovali, nebo na ty, které nadšeně sleduju na Instagramu, hltám každý jejich výtvor a přemýšlím u toho nad tím, kde našetřím na všechny ty kérky, které od nich chci. 

My favorites


Finally, I decided to put here a few references to the people who tattooed me or to those I followed with enthusiasm at Instagram, I love each of their creations and I always think about the fact where I will save all the money for all the tattoos I want/need.

HANDPOKE

Terezka aka Erka
Nejmilejší víla, co jsem kdy potkala, milovník květin, koček a tetování. Pokud hledáte nějakého milouše, se kterým si při vytváření kérečky i pěkně pokecáte a zasmějete se, tak Terezka je to pravé ořechové. 

The dearest fairy I've ever met, a lover of flowers, cats and tattoos. If you are looking for a sweetheart with who you make a good conversation Terezka is a good choice.


Štěpánka aka coufalova_tattoo
S touhle milou duší nemám osobní zkušenost, ale bylo u ní mé milé dvojče Lea a vyprávěla samé pozitiva, takže si myslím, že u ní budete rozhodně v dobrých rukách. 

I have no personal experience with this beloved soul, but my dear twin Lea has and she told me only positive things, so I think you will definitely be in good hands with this girl.


Duhovka
Ty výtvory jsou prostě nádhera!

It's just amazing!


Cried_ink
Další můj oblíbenec z Instagramu a podle mých kamarádů, kteří znají tohohle úžasňáka osobně i moc milý člověk. 

Another favourite one from Instagram and according to my friends who know this guy personally it seems like he is a nice person.STROJEK

FílaTattoo
Tenhle profil sleduju prostě pořád a až se na podzim otevřou objednávky, tak se rozhodně hlásím, protože výtvor od tohohle kluka je prostě MUST HAVE.

I check this profile all the time, and when the order will open in the autumn I'm definitely in because the work made by this guy is just MUST HAVE.


Terryemi
Ohledně vlastní zkušenosti tady platí to stejné co u Štěpánky.

As far as my own experience is concerned, it is the same as with Štěpánka.


Marinka.tattoo
Tady je to čistě o obdivu tvorby, nemám žádnou vlastní zkušenost ani neznám osobně nikoho, kdo by měl nějaký kousek právě od této slečny. 

This is purely an admiration of the creation, I have no own experience with this girl, nor do I know personally anyone who would have a tattoo by her.


Popelníkové srdce
To stejné jako u předešlé slečny.

The same case like with the previous girl.


Tetování už dávno není znakem kriminálníků, gangů nebo čehokoliv jinak pofidérního, ale teď už tak tomu rozhodně není. Pokud tedy nějaké chcete, určitě si ho první pořádně rozmyslete a nechte si ho vytetovat jenom pokud jste si o něm 100% jistí! 

Tattoos have been a sign of criminals, gangs, or whatever else a long time, but these times are already gone. So if you want one, you should definitely think a lot about first it and do it only if you are 100% sure!

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic