Saturday, 8 September 2018

LUXEMBOURG | Throwback 2013

Protože jsem teď od května trčela v Ostravě a na nějaké cestování nebyl úplně čas, tak mě napadlo, že vám tady sepíšu takové kratší články z výletů, které jsem zažila, ještě než jsem si vůbec založila blog. Zároveň se tím alespoň navnadím na výlet do Varšavy, kam se chystám tohle pondělí. V roce 2013 jsme totiž vyrazili na zájezd po Beneluxu s lidmi ze střední a jelikož je naše profesorka umění neskutečně zcestovalý člověk a zároveň bohém, tak se nám s ní vždycky cestovalo naprosto úžasně a mám na ty výlety jen ty nejkrásnější vzpomínky. 

I've been in Ostrava since May and I had no time to travel somewhere, so I got an idea to write some short articles about my trips that I've experienced before I ever start blogging. At the same time, it will kind of prepare me to my next trip to Warsaw where I'm going this Monday. In 2013, we went on a Benelux tour with people from my high school, and as our professor of art is a woman who is a traveler and a bohemian, we have always had the best trips with her and I have only the most beautiful memories of it.
Naše cesta začala v Lucembursku a to v jeho hlavním městě Lucemburku, což je společně s Bruselem a Štrasburkem jedno ze tří oficiální hlavních měst Evropské Unie. Jelikož jsme tenhle výlet podnikli na jaře, tak to pro mě bylo, co se počasí a barev okolí týče, naprosto ideální. I když jsme v Lucemburku strávili jen jeden den, protože jsme hned odpoledne přejížděli do Belgie, tak mi to přišlo jako pohádkové město a tím, že jsme tam byli mimo sezónu, tam skoro nevkročila noha turistů (krom teda naší menší skupinky).  

Our journey started in Luxembourg in its capital Luxembourg City, which together with Brussels and Strasbourg, is one of the three official capitals of the European Union. Since we took this trip in the spring, it was absolutely perfect for me as far as the weather and the colourful surroundings. Even though we only spent one day in Luxembourg because we went to Belgium in the afternoon, it came to me as a fabulous city, and cause we were ther out of season, there were almost no tourists (except our small group).Naše první kroky vedly na Place Guillame, kde byl na každém rohu stánek, proplétali jsme se tam různými květináči s nejrůznějšími rostlinkami a sochou Viléma II. Nemůžu říct, že bych nikdy neviděla pěknější trh, protože mi to tam přišlo trošku chaotické, ale hrozně by mě zajímalo, jak to tam vypadá třeba o Vánocích, protože to musí mít zase jiné kouzlo a na mě prostě světýlka působí asi stejně pozitivně jako pizza na Joeyho.

Our first steps led to Place Guillame, where there was a booth at each corner, we carefully walk through various pots of various plants and a statue of Wilhelm II. I can not say that I'd never seen a nicer market because it was a bit chaotic, but I would really wonder what it looks like about Christmas, because it must have another spell, and the lights just has the same positive influence on me as has pizza on Joey.


Naše další kroky vedly k hrobu krále Jana Lucemburského, který se nachází v katedrále Notre Dame. Abych pravdu řekla, tak v té době mě hrobky, katedrály, kostely a občas ani muzea moc nebavily (malá Terka nebyla zrovna nadšenec pro umění a architekturu), každopádně náš program sestával právě hlavně z těchto míst a možná jsem si díky tomu to nadšení tak nějak vypěstovala.

Our next steps led to the grave of King John of Bohemia (Count of Luxembourg), located in Notre Dame Cathedral. To tell the truth, at that time, I did not really care about tombs, cathedrals, churches, and sometimes even the museums (little Ter was not just a fan of art and architecture); anyway, our program consisted mainly of these places, and maybe that's why I like it that much nowadays.Celý tenhle půlden v Lucemburku probíhal v podobě takového toulání se po starém městě. Prošli jsme to tam křížem krážem, došli ke krásnému výhledu, odkud šel vidět i skalnatý kopec Bock, spolu se zříceninou věže nad řekou Alzette. 

This half-day in Luxembourg was mostly about wandering through the old city. We walked and we got to a place with a beautiful view from where the Bock and the ruins of the tower above the Alzette River, could be seen.Jelikož se Lucemburku zároveň říká město mostů a viaduktů, tak jsme i těch viděli spoustu. Mezi nimi například Grand Duchess Charlotte Bridge* nebo Adolphe Bridge**. 

Since Luxembourg is also called the city of bridges and viaducts, we have seen a lot of them too. Among them are the Grand Duchess Charlotte Bridge* or Adolphe Bridge**.

*


**

Další zastávkou byl Velkovévodský palác, který je od roku 1890 oficiální rezidencí velkovévody lucemburského. U paláce nás nejvíc zaujal voják (co jiného by patnáctileté holky totiž zaujalo...), který na rozdíl od těch v Praze nestál na místě jako socha, ale neustále pochodoval tam a zpět před vchodem. 

The next stop was the Grand Ducal Palace, which has been an official residence of the Grand Duke of Luxemburg since 1890. The most interesting "thing" was the soldier in front of the palace (what else would be interesting for fifteen-year-old girls...) which, unlike those in Prague, did not stand in the place like a statue, but he constantly marched back and forth in front of the entrance.


Nakonec ještě pár výhledů a všichni jsme naskákali zpět do autobusu, který nás odvezl směr Belgie, o které vám třeba něco málo napíšu příště. 


At the end, a couple of views and we all jumped back to the bus that took us to Belgium, about which I might write the next time.Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic