Monday, 15 July 2019

ZA KAŽDÝ NÁRAMEK NOVÝ STROM

Je čas na jeden zelený článek. Asi před měsícem jsem na Dobrých zprávách narazila na titulek "Zasaď strom koupí náramku? To je projekt Earthkarma". Zaujalo mě to natolik, že mi teď náramek zdobí ruku a píšu vám tady článek, který bych moc ráda dostala mezi všechny milovníky přírody, aby se naše lesy ještě více rozrostly. 

It's time for one green article. About a month ago I came across the headline "Plant a Tree by Buying a Bracelet? That's the Earthkarma Project" on Dobrý zprávy. It engaged me so much that the bracelet now graces my hand and I am writing about it an article that I would love to spread it between all the nature lovers so that our forests grow even bigger.


Projekt Earthkarma vznikl v roce 2019, takže je to poměrně novinka, která ale už teď zaznamenává spoustu úspěchů. 
V podobě dvou druhů náramků, které oba zdobí achát, můžete přispět ke zlepšení naší planety. Koupí náramku se totiž zároveň zasadí jeden strom. 

The Earthkarma project was created in 2019, so it is quite new, but it already has a lot of success.
In the form of two kinds of bracelets, both decorated with agate, you can help improve our planet. By buying a bracelet, one tree is planted at the same time.


Náramky jsou minimalistické a mají představovat propojení s přírodou (já se s ní při focení fotek propojila až moc, protože to černobílé kotě, mě prostě nechtělo nechat v klidu fotit a chtělo se proslavit) a to nejen díky materiálu, který je na ně použit. Oba náramky jsou vyráběny v České republice a dostanou se k vám do schránky v přírodním obalu, který vypadá jako zmenšenina bradavického dopisu. 

Bracelets are minimalist and are supposed to be connected with nature (I connected with nature too much during the "photo shoot" because this black and white kitten just didn't want to let me take the pictures and wanted to be famous), not only because of the material that is used. Both bracelets are made in the Czech Republic and get to your postbox in a natural cover that looks like a miniature of the Hogwarts letter.Zasazením stromu to ale nekončí, díky koupi náramku dáte práci lidem z chudých oblastí, kteří si díky výsadbě "vašeho" stromu vydělají na obživu. A to už stojí za to, se minimálně podívat na jejich stránky. 

Stromy se zasazují v Severní a Jižní Americe, Africe a Asii. Na starost to má partnerská firma jménem Onetreeplanted a pravidelně posílá týmu z Earthkarma potvrzení a souřadnice zasazených stromů společně s fotografiemi. Nemusíte se tak bát, že by váš příspěvek zůstal jen tak někde a přišel by vniveč. 

However, it doesn't end by planting a tree, when you buy a bracelet you also give a job to the people in poor areas who, thanks to the planting of your "tree", earn some money for a living. And this is worth at least a look at their website.


Trees are planted in North and South America, Africa and Asia. It is in charge of a partner company called Onetreeplanted and they regularly send the confirmation and coordinates of the planted trees together with the photos to the team from Earthkarma. You do not have to worry that your contribution would remain just somewhere and come to nothing.Já osobně jsem se do svého náramku zamilovala na první pohled a v podstatě jsem ho ještě nesundala z ruky. A dokonce jsem inspirovala i mamku, která si ho plánuje objednat taky, takže proč nezkusit inspirovat i vás všechny?! 

I personally fell in love with my bracelet at first sight, and I basically didn't take it off my hand since I bought it. And I even inspired my mom who plans to order it too, so why not try to inspire all of you?!

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic