Saturday, 26 October 2019

BE BOTH CREATIVE & ORGANIZED
Sedím v kuchyni u krbu, mám před sebou vánoční čaj, pastelky a kreslím. 


Takhle nějak vypadá většina mých večerů, kdy po celém dni doplňuji diář. Od minulého roku vlastním Doller a musím říct, že jsem si nikdy neudržovala poznámky tak dlouho jako teď. Vždycky když někdo zahlédne moje malůvky, tak prvně slyším chválu a pak přijde věta: "Nechápu, že na to máš čas.". Moje odpověď je jednoduchá: "Pomáhá mi to vypnout a relaxovat.". Všichni asi známe antistresové omalovánky a přesně tímto způsobem já používám svůj diář, který je plný kreseb, nálepek, lepíků s poznámkami, vstupenek, útržků jízdenek, atd...
Nejenom, že mi tahle kreativní verze diáře pomáhá se vrátit zpět na zem a na chvilku si jen tak čmárat, ale ještě mám takhle všechny schůzky, zkoušky a důležitá data vždy po ruce. Ne nadarmo je heslo Dolleru "pomocník na cestě, za tvými sny".  Je mi jasný, že ne všem by tento systém vyhovoval, ale pokud jste jen trošku kreativní a baví vás si jen tak čmárat, třeba do učebnic nebo sešitů, tak to určitě stojí za zkoušku. 
Tenhle článek píši hlavně jako takové malé soukromé poděkování tvůrcům Dolleru. Za poslední rok jsem totiž neprošvihla jediné narozeniny, jedinou schůzku a vždycky jsem věděla, kdy budu mít volno na kafe s kamarádkou. 
A hlavně mě to vrátilo zpět ke kreslení, za což jsem asi nejvděčnější. Moje nejoblíbenější stránky jsou ty na konci každého měsíce, kde mám záznamy o náladě, tzv. mood trackers. A jako novinku jsem asi poslední měsíc zavedla něco jako "nejlepší zážitek dne", který si vždycky napíšu na úplný konec sloupce pro daný den. A zatím se mi to daří opravdu pravidelně. Nejlepší na tom je, že když mám pak náladu na houby, tak si jen zpětně pročtu tyhle větičky a cítím se hned lépe. Navíc si tímto uvědomíte, že v každém dni, i v tom nejšpatnějším a nejtemnějším, je něco, co vám vykouzlilo úsměv na tváři. I kdyby to mělo být třeba jen kafe, které jste si koupili jako odměnu za to, že jste ten den přežili. 
Nakonec jsem si ještě říkala, že vám tady nasdílím nějaké mé oblíbené insta kousky s inspirací pro váš diář a když nebudete vědět, můžete zkusit Pinterest, ze kterého se občas nechávám inspirovat u svých malůvek já. 
A to nejdůležitější, jestli máte nějaké vlastní výtvory, tak mi je určitě pošlete! Protože chci vidět tu krásu, která vzniká na stránkách. Na jakýchkoliv stránkách, nejen těch dollerovských.

email: terka177@seznam.cz 
instagram: @terovca_


I'm sitting in the kitchen. It's just a christmas tea, some cayons, and me drawing.

This is what most of my evenings look like. Me filling in my diary after all day long. I have owned Doller since last year and I must say that I've never kept my notes as organized as I do now. Every time someone sees my little drawings, I hear praise first, and then comes the sentence: "I don't understand from where you take the time for this." My answer is simple: "It helps me turn off and relax." I guess we all know antistress coloring books and that's exactly how I use my diary, which is full of drawings, stickers, sticky notes, tickets, etc... 
This creative version of my diary helps me get back to the reality and I still have all the meetings, exams and important dates with me. Doller's motto is "helper on the way to your dreams". It's clear to me that not everyone would like this system, but if you are just a little creative and you enjoy scribbling, even in textbooks or workbooks, it is definitely worth a try. 
I write this article mainly as such a small private thanks to the creators of Doller. I haven't missed a single birthday, a single meeting in the last year, and I always knew when I would have time off for a friend. 
And above all it brought me back to drawing, for which I'm most grateful. My favourite pages are those at the end of each month where I have my mood trackers. And as a novelty, I have decided to do something like "the best experience of the day", which I always write at the very end of the column for that day. And so far I have done it really regularly. The best part is that when I am in a bad mood, I just read back those notes and I feel better. In addition, it helps you realize that there is always something good in every day, even in the darkest ones. Even if it was just the coffee you bought as a reward for surviving that day. 
Finally, I thought I'd share some of my favorite insta pieces here like an inspo for your diary and if you'll feel lost, you can always try Pinterest. 
Most importantly, if you have any of your own creations, be sure to send it to me! Because I want to see your art.

email: terka177@seznam.cz
instagram: @terovca_
Zobrazit příspěvek na Instagramu

Guten Morgen 😄 habt ihr gedacht, diese Woche kein @doller.cz ? Na also hier. Keine To-Do lists, keine Pläne, aber trotzdem hab ich mein BuJo auf die Reise vorbereitet. Noch 2 Tage hier, so heute vielleicht Bootsfahrt auf den Grachten von Amsterdam. Und morgen das Wichtigste - Van Gogh Museum 🤩 das Beste haben wir zum Schluss ❤️❤️❤️ dazwischen bisschen was einkaufen und die Stadt genießen, guten Cookies schmecken 🍪 Endlich haben wir auch ein angenehmes Wetter. Sooo, schöne Woche, meine Lieben 💛 #doller #tvorimdoller #dollerfans #dollerforever #bulletjournal #bulletjournalweekly #bulletjournalweeklyspread #bulletjournaltravel #bulletjournaladdict #bulletjournalaesthetic #bulletjournalinspiration #bulletjournalletters #bulletjournalcommunity #bulletjournalgermany #bujo #bujoweekly #bujoweeklylayout #bujoinspo #bujoaugust #bujoinspiration #bujoaddict #bujotravel #bujodoodles #bujolovers #iamsterdam #visitamsterdam
Příspěvek sdílený Elwin Smaragd (@elwin.smaragd),

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic