Thursday, 3 October 2019

OLOMOUC MEANS STUDENT-FRIENDLY


Výlety do Olomouce jsou moje oblíbené, pokud se nejedná o povinnou univerzitní docházku. V srpnu jsem tam vyrazila jako doprovod mojí sestřenice Terezky, která letos nastoupila do prváku na optometrii. Jely jsme tam primárně kvůli jejímu zápisu, ale řekly jsme si, že si z toho uděláme takový celodenní výlet. Z Ostravy jsme vyjížděly už okolo sedmé regiojetem a plán byl jasný - před zápisem je třeba stihnout snídani a kafe. Na snídani jsme vyrazily do Miss Sophie's. Mám to tam moc ráda. Příjemné prostředí, dobré kafe, milá obsluha. Jediné, co mi tam chybí jsou francouzské toasty, které jsem tam měla někdy před rokem. Kéž by je dali zpět na menu. 

Trips to Olomouc are my favorite, unless they are obligatory university attendance. In August I went there to accompany my cousin Terezka, who this year starts on optometry. We went there primarily because of her registration, but we thought we could also make a nice day trip. We depart from Ostrava around seven a.m. and the plan was clear - breakfast and coffee the registration. We went to Miss Sophie's. I love it there. Beautiful place, good coffee, nice service. The only thing I miss there are French toasts I had there a year ago. I wish they'd put them back on the menu.
Po snídani jsme utíkaly na zápis, který byl dle mého velmi krátký a bez podstatných informací. Pozitivní ale bylo, že jsme se dostaly na prohlídku katedry, což bylo zajímavé i pro mě a to jsem v těchto oborech dost mimo mísu. Nejblíž jsem tomu, když si vybírám nové brýle, protože jsem brejloun už od školky. 

After breakfast we went to the registration, which I thought was very short and without any substantial information. The positive thing was that we got to see the department, which was interesting even for me, and I don't know anything about this field. The closest I get to it was while choosing glasses because I am a four-eyes since kindergarten.
Po zápisu následovala klasická prohlídka města se studentkými poznámkami typu - tady je studijní, tady najdeš knihovnu, tady je nejlevnější kafe a toasty (ano, mluvím o Cafe+) a tady se vyzvedávají ISIC kartičky. 

The next thing was a classic city tour with student tips - there is the study departement, here you'll find the library, this is the cheapest café (yes, I'm talking about Cafe+) and this is the place where you can pick up your ISIC card.
Další zastávkou byl Upoint, kde jsme si dokonce každá pořídily nějaký ten suvenýr. Já si odnesla připínáček na batoh a Terezka turistickou známku. Turistily jsme dál a zastavily se na kafe v Kafe jak lusk. Je to můj asi nejoblíbenější podnik v celé Olomouci a víte co je na tom nejlepší? Momentálně mám žurna fakultu hned vedle něj. Ano, trošku kvůli tomu krachuji, ale za jejich flatwhite s ovesným mlékem bych klidně dala celou pokladničku. 

The next stop was Upoint, where we even bought some souvenirs. I got a pin and Terezka a tourist stamp. We play tourists again and we stopped for a coffee at Kafe jak lusk. It's probably my favorite place in Olomouc and do you know what is the best? Right now I have a faculty right next to it. 


Naší poslední zastávkou byla Špagetárna, která mi už několikrát zachránila prázdný žaludek během dní, kdy jsme měla hodiny od rána do večera. Dostanete tam několik verzí špaget, ale i jiné mňamky. Jediná nevýhoda je v tom, že si tam člověk nemá kde sednout, ale během tak pěkných dní jako byl ten, kdy jsme na výlet vyrazily my, si můžete jídlo sníst pěkně na lavičce v parku. O tom, jak výborně vaří, svědčí i fronta, která před podnikem byla, a ve které jsme strávily asi 15 minut. 

Our last stop was Špagetárna, which saved my empty stomach several times during the days when I had lessons from morning to evening. You can get there a lot of different versions of spaghetti, but also other delicious meals. The only bad thing is that there is no place to sit. But if it's a sunny day you can eat it in the park. The queue that was in front of the restaurant, where we spent about 15 minutes, testifies to how well they cook there.
Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic