Thursday, 26 December 2019

LONDON FOR YOUNG, (WILD) & BROKE


Poslední tři roky se už stalo tradicí, že v prosinci na pár dní mizím do Anglie. Letos jsem tam vyrazila za mým nejlepším kamarádem, který od září studuje na univerzitě v Londýně. Nemůžu být pyšnější. Sice jsem tam letěla jen na čtyři dny, ale myslím, že jsme si je užili na 110 %. Mám odtud spoustu fotek plných světýlek, vánočních trhů, punče a možná i pár tipů na to, kam skočit, i když nejste zrovna Rothschild.

Nejsme úplně lidi, co plánují výlety měsíc dopředu, takže naše plány vznikaly dost za pochodu a proto byly vlastně tak super. Našim prvním cílem byla Národní galerie na Trafalgarském náměstí. 

The last three years I have created a tradition of disappearing into England for a few days in December. This year I visited my best friend, who studies at the University of London since September. I can't be more proud. I only went there for four days, but I think we enjoyed it 110%. I have a lot of photos full of lights, Christmas markets, punch and maybe some tips on where to go and what to do, even if you're not exactly Rothschild.

We are not the kind of people who plan trips a month in advance, so our plans were made on the way and that's why they were actually so great. Our first stop was the National Gallery in Trafalgar Square.
Můžete tam vyrazit v podstatě kterýkoliv den od 10 do 6 hodin odpoledne a v pátky dokonce do devíti večer. Jediné dny, kdy se do galerie nedostanete je 1. leden a také přes Vánoce (24.-26. prosince). Galerie je zdarma, takže se nemusíte bát, že tam necháte truhlu peněz za vstupné. 

You can go there basically any day of the week from 10 am to 6 pm and on Friday even till 9 pm. The only days when it's closed are January 1st and also during Christmas (24th-26th of December). The entry to the gallery is free, so you don't have to worry about becaming even more broke by going there.

Naše další kroky směřovaly možná spíše šly s davem na Parliament Square Garden, kde zrovna probíhala demonstrace v rámci Fridays for Future, o tom vám ale povyprávím ve spešl článku, protože všechny ty krásné transparenty by se mi tady teď nevešly.

Our next steps may have gone with the crowd to the Parliament Square Garden, where a Fridays for Future demonstration was in progress, but I will tell you about it in a special article, because all the beautiful banners wouldn't fit in here right now. And you deserve to see them all.
Po nějaké té hodince jsme se vrátili zpět na Trafalgarské náměstí, kde byl cíl jasný - svařák. Byly tam totiž poměrně velké vánoční trhy, které se nesly ve velmi německém duchu. Kromě klasického Glüwein, jste si mohli pochutnat také na Bratwurst. My si dali svařák, který sice velmi ulehčil našim peněženkám, ale byl výborný a není nic lepšího než pít svařené víno a u toho poslouchat koledy.

After an hour, we went back to Trafalgar Square, where the main goal was clear - a mulled wine. There were quite large Christmas markets, which were carried in a very German spirit. In addition to the classic Glüwein, you could also enjoy Bratwurst. We had a mulled wine that made our wallets a lot lighter, but it was great and there is nothing better than drinking mulled wine and listening to carols.
Z trafalgarských trhů jsme pokračovali na Leicester square, kde čekala další kupa světýlek, stromečků a stánků plných jídla a svařáku. A jelikož se ozvaly i naše žaludky, dali jsme si pěkně po anglicku španělské churros.

From Trafalgar markets, we went to Leicester Square, where were even more Christmas lights, Christmas trees and stalls full of food and mulled wine. And as our stomachs were already very loud, we bought some Spanish churros.

Večer skončil domácím svařákem a vánočním filmem, který bych vám moc ráda doporučila. Jmenuje se Noelle a hlavní roli v něm hraje Anna Kendrick. Najdete v něm vše, co se ve vánočních filmech očekává od sobů, přes sníh až po romantický závěr. Na ČSFD má film 55 %, což podle mě není tak špatné a my s Davidem ho můžeme jen a jen doporučit. 

The evening ended with a homemade mulled wine and a Christmas movie that I would like to recommend to you. Its name is Noelle and Anna Kendrick plays the lead role. There is everything that you expect from a Christmas movies - reindeers, snow and even happy ending. The movie has 6,3 stars at the IMDB, which I think is not so bad, and David and I can only recommend it.Druhý den jsme po snídani a pár epizodách Přátel vyrazili vstříc dalšímu dobrodružství, které se tentokrát konalo mezi zvířátky v Millwall Parku.
A že to bylo dobrodružství. Davida poplivala koza, lezly po nás veverky a nakonec jsme nakrmili oslíky, kteří měli být podle všeho na dietě. Každopádně tam určitě skočte, pokud budete v Londýně a zasteskne se vám po přírodě. V podstatě vám ani nedojde, že jste stále ve městě a je to i úžasný zážitek pro děti. Jen si nezapomeňte vzít nějaké oříšky a jablka. 

The next day, after breakfast and a few episodes of Friends, we set out for another adventure that took place with the animals in Millwall Park.
And it was a real adventure. A goat spit on David, squirrels crawled on us, and eventually we fed the donkeys who were supposed to be on a diet. Anyway, make sure to stop there if you are in London and you miss the nature. In fact, you won't even realize that you're still in the city, and it's also a wonderful experience for kids. Just remember to take some nuts and apples for the animals.
Ano přátelé, ta veverka jí Havlíka.

Peškobusem jsme pokračovali směr Greenwich. Ten den jsme ušli přes 25 tisíc kroků a já vlastně tohle loudání se městy, focení památek a povídání si, naprosto miluju. Nic dalšího ke štěstí nepotřebuju, takže žádný průvodce ani velké jmění není potřeba. 

We continued to Greenwich. We walked over 25,000 steps that day and I actually love this wandering around towns, taking pictures of sights and just talking. I don't need anything else to be happy, so no guide or a lot of money needed.Protože ani my nejedeme na vesmírnou energii, tak jsme museli najít nějaké místo, kde by nás nakrmili. Nakonec to vyhráli Honest Burgers a musím říct, že to byla naprosto skvělá volba. Oba jsme měli vegetariánský burger a já navíc dairy free verzi bez sýra a nemohlo to chutnat lépe. Vlastně mi tam to maso vůbec nechybělo. A obsluha byla nejvíc milá, dokonce se mi pán omlouval, že mi nechtěl pokazit insta-stories, když nám nesl vodu. No není to milouš?

Since we don't live from the space energy, we had to find a place to eat. In the end, Honest Burgers won and I must say that it was an absolutely great choice. We both had a vegetarian burger and I also had a dairy free version without cheese and it couldn't taste better. I actually didn't miss the meat at all. And the people from there were so nice.Po většině dne venku přišel čas na další vánoční film a k tomu jsme se pokusili upéct bábovku. Sice vypadala jako přepečená pizza a chutnala jako perník, ale i tak to byla mňamka. Zkoukli jsme Trable o Vánocích a pak znovu vyrazili do města na další svařák a za další vánoční výzdobou, která v Londýně stojí vážně za to. První a velmi přelidněnou zastávkou byla Carnaby street, která má naprosto úžasnou a ještě k tomu ekologickou výzdobu. Udržitelnost je srdcem jejich vánoční instalace, na kterou byly použity jen recyklované a znovu použitelné materiály. Zároveň během letošních Vánoc organizátoři spolupracují s charitou Project Zero. Letos připravili podvodní scénu, kde každá část reprezentuje určitou oblast oceánu. Projdete tak chaluhovým lesem, zářivými růžovými korály a vše zakončíte v hlubokém modrém moři. Odtud jsme se po Oxford street vydali znovu na Trafalgarské náměstí, kde byl povinností další svařák a vše jsme zakončili u London Eye, kde byly také naprosto úžasné trhy i s kolotoči. 

After most of the day outside it was time for another Christmas movie and we tried to bake bábovka. It looked like a pizza and tasted like a gingerbread, but it was still yummy. We watched Love the Coopers, and then we went back to town for another mulled wine and another Christmas decoration tour that is really worth it in London. The first and very crowded stop was Carnaby street, which has absolutely amazing and ecological decoration. Sustainability is the heart of Carnaby installation, with every element using recycled, repurposed or reusable materials including water-based, eco-friendly, vegan paint. They collaborate with ocean conservation charity, Project Zero, for Christmas 2019 installation. This year, prepared to be immersed into a theatrical underwater scene, with each street representing an area of the ocean in need of conservation. Journey through the floating kelp forest, into the bright, pink coral and end in the deep, blue sea. From here we went to Oxford Street and again to Trafalgar Square, where we had another mulled wine, of course and we finished our tour at the London Eye, where were also absolutely amazing Christmas markets and carousels.
Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic