Sunday, 22 December 2019

PODSTATA VÁNOČNÍCH SVÁTKŮVánoce. Šest písmen, které u mnoho lidí vyvolávají radost, ale u mnoho dalších spíše stres, paniku a podobné negativní emoce. Říká se "svátky pohody a klidu". Když nad tím ale tak přemýšlím, zastavila jsem se až dneska 22.12. večer a zítra nás čekají přípravy na štědrovečerní večeři a společné zdobení stromečku. 

Nejde ale jen o nás. V podstatě mi připadá, že moje rodina ještě ten odpočinek zvládá docela dobře. Co ale slyším od přátel okolo mě, tak je to velmi vypjaté období pro většinu z nich. Přes všechno to pečení, nakupování dárků a dohánění restů za posledních dvanáct měsíců občas člověk zapomene na to, o čem ty pravé Vánoce vlastně jsou/byly. 

Nechci nikomu zakazovat pečení cukroví, vždyť i já to dělám a vlastně u toho každý rok nádherně relaxuju. Stejně tak moc ráda nakupuju a vymýšlím, co komu dát. Měli bychom ale razit heslo "všeho s mírou". Nejde přece o to nakrmit půlku vesnice a obdarovat všechno co se hýbe (a věřte mi, byly roky, kdy jsem obdarovávala víc lidí, než bylo zdrávo). 

Byla bych moc ráda, kdyby lidé opět začali vnímat vánoční svátky jako tu krásnou klidnou dobu, kterou má člověk strávit s nejbližšími. Ať už je to rodina nebo přátelé. Chtěla bych, aby se upustilo od komerčního nazírání na Vánoce. Je přece taková škoda řešit kdo komu dal jak drahý dárek. O tom to přece vůbec není. I kdyby vám dal někdo úplnou maličkost, kterou naprosto nevyužijete, tak jde o to, že si na vás ten člověk vzpomenul a dal si tu práci něco sehnat/vyrobit. Já mám třeba občas větší radost z mašle, než ze samotného dárku. Není těžké mě něčím nadchnout. A tak by to podle mě mělo být. Ať už je to vlastnoručně vyrobené, nebo upečené. Ať už je to obejmutí nebo pusa, je to pořád něco krásného, co zahřeje a o tom to právě všechno je. 

Tak zkuste letos trošku zpomalit, nalejte si vánoční punč, vezměte si k tomu pár kousků cukroví a třeba si pusťte pohádku nebo zazpívejte koledy. Dobře fungují i společenské hry, které ale se mnou nikdo nechce moc hrát. Třeba je letos konečně přemluvím, protože to mrně ve mě, po tom fakt touží. A to hlavní - zkuste na pár hodin odložit telefony. Já to provedla zrovna včera a musím říct, že krom občasné ztrátě pojmu o čase jsem byla šťastný člověk. 

Teď už snad jen - MĚJTE KRÁSNÉ VÁNOCE A JEŠTĚ LEPŠÍ START DO NOVÉHO ROKU. Ty sudé prý bývají o poznání lepší a úspěšnější, tak uvidíme, co nám těch nových 366 (bacha na přestupný rok) dní přinese. 

Christmas. Nine letters that bring joy to many persons, but also make a lot of people stressed, sad and wake up some similar negative emotions. We call it "holidays of peace and joy". But when I think about it, I finally stopped today 22nd of December and tomorrow we will prepare the christmas dinner and we will also decorate the christmas tree. 

But it's not just us. In fact, it seems that my family still knows how to rest quite well. But what I hear from friends around me it's a very tense period for most of them. Despite all the baking, shopping and looking for gifts and catching up for the past twelve months, you sometimes forget what the real Christmas is/was about. 

I don't want to forbid anyone from baking christmas cookies, because I do it too, and I actually relax with it very well every year. I also like to shop and think of what to give. But we should follow the motto "there must always be balance in everything". It's not about feeding half the village and giving presents to everything that moves (and believe me, there were years when I was giving more gifts than it's healthy). 

I would be very glad if people would start to see Christmas again as the beautiful time to spend with the loved ones. Family or friends. I would like the commercial view of Christmas to be abandoned. It is such a shame to care about things like who gave whom more expensive gift. That's not what it is. Even if someone gave you the smalest thing that you will never use, the point is that the person remembered you and put some effort to buy/create something. For example, sometimes I'm more happy abou the bow than from the gift itself. It's not hard to make me happy. An I think it should be like that. Whether it's handmade or baked. Whether it's a hug or a kiss, it's still something beautiful that warms you up, and that's what it is all about. 

So try to slow down a bit this year, pour yourself a Christmas punch, take a few pieces of candy and maybe watch some christmas movie or sing some carols. Board games work well too, but unfortunately nobody wants to play with me in our family. Maybe I can persuade them this year, because the kid inside of me really desires that. And the main thing - try to put away your phones for a few hours. I did it just yesterday and I have to say that besides the occasional loss of time, I was a happy and free person.

Now perhaps just - HAVE A MERRY CHRISTMAS AND EVEN BETTER START TO THE NEW YEAR. I heard that the even ones are much better and more successful, so we will see what the new 366 days will bring.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic