Friday, 3 January 2020

HEY HEY, HO HO, THE GOVERNMENT HAS TO GO!


...tenhle pokřik zněl na ulicích Londýna během stávky za klima (climate strike) a pak taky asi další tři hodiny v mé hlavě. Původní plán nebyl účastnit se Fridays for Future. Začalo to úplně nevinně tím, že jsme omylem vystoupili na špatné zastávce a rozhodli se zbytek naší cesty na Trafalgarské náměstí do Národní galerie dojít pěšky. Po cestě jsme narazili na lidi s nádherně vymalovanými transparenty, kteří se chystali na páteční stávku a já samozřejmě dostala skvělý nápad, že bychom se mohli přidat. Po návštěvě muzea jsem tedy vyrazili zpět k Wesminsterskému paláci, kde bylo tolik policistů na jednom místě, že je nešlo ani spočítat. Zároveň mě překvapilo, kolik lidí tam celkově přišlo a taky fakt, že tam sice bylo asi největší zastoupení ekologických nadšenců, ale i spousta skupinek, které protestovali za další problémy světa. 

...this shout sounded on the streets of London during a climate strike and then for about another three hours in my head. The original plan wasn't to participate in Fridays for Future. It all started innocently by getting off the wrong stop and decided to walk the rest of our way to Trafalgar Square to the National Gallery. Along the way, we met people with beautifully painted banners who were preparing for Friday's strike, and of course I got a great idea that we could join it too. After visiting the museum, we headed back to Wesminster Palace. There were so many police officers in one place that we couldn't even count them. At the same time, I was surprised by how many people came there and the fact that there was probably the largest number of environmental enthusiasts, but also a lot of groups that protested for other problems of the world.

Hnutí #FridaysforFuture vzniklo v srpnu roku 2018, kdy se Greta Thunberg rozhodla po tři týdny sedět před švédským parlamentem jako protest proti nedostatku zájmu o klimatické změny. Po tom, co začala vše sdílet na Instagramu a Twitteru se její konání stalo virální a vznikly pátky pro budoucnost, kdy studenti místo školy chodí protestovat na veřejná místa v jejich domovských městech. 

Osobně si myslím, že není ze dne na den možné omezit všechno, co děláme a co ovlivňuje životní prostředí a klima. Je ale dobré se o to po menších krůčcích pokusit. Taky nejsem 100% a to ani z daleka. Ale pokud si každý z nás řekne, že je to jen jedno brčko, že stejně většina lidí netřídí odpad nebo nějakou podobou věc, tak se opravdu nikdy žádné změny nedosáhne. Navíc věta "jeden člověk nemůže změnit svět" Greta Thunberg vlastně naprosto popřela, no ne? Pokud byste se chtěli zúčastnit jakékoliv stávky za klima v České republice, můžete se podívat na české stránky Fridays for Future, kde se dozvíte vše od data až po místo konání. 

#FridaysforFuture is a movement that began in August 2018 when Greta Thunberg sat in front of the Swedish parliament every schoolday for three weeks, to protest against the lack of action on the climate crisis. She posted what she was doing on Instagram and Twitter and it soon went viral. #Climatestrike spread and many students and adults began to protest outside of their parliaments and local city halls all over the world.

I guess it isn't possible to limit everything that we do and what affects the environment and climate from day to day. But it's good to try it step by step. I'm not 100 % eco-friendly. But if each of us thinks it's just one straw, or that we don't have to sort waste case most people don't do it either, no change will ever be achieved. In addition, the phrase "one person can't change the world" was actually denied by Greta Thunberg, right? If you would like to participate in any climate strike in the Czech Republic, you can check out the Czech Fridays for Future website where you can find out everything from date to venue.
Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic